1. Zapraszamy na drogę krzyżową w piątek dla dzieci o g. 16.30, a dla dorosłych o g. 17.30 i na Gorzkie żale w każdą niedzielę o g. 17.40.
 2. Rozpoczynamy piękną duchową akcję Adopcję duchową od 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Polega ona na tym, że przez 9 miesięcy modlimy się za dziecko, które zagrożone jest zabiciem w łonie matki. To dziecko duchowo adoptujemy, choć go bezpośrednio nie znamy. Odmawiamy modlitwę, która jest na deklaracji i dziesiątek różańca. W ten sposób robimy wspaniały prezent na 25 grudnia Dzieciątku Jezus. Deklaracje są na ołtarzu bocznym. Prosimy o wypełnienie części deklaracji z danymi i przyniesienie na Mszę św. w piątek na g. 18.00, podczas której uroczyście je złożymy.
 3. Papież Franciszek dokona poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi 25 marca o g. 17.00. Łączmy się duchowo z tą wielką modlitwą dla wyproszenia pokoju w świecie.
 4. Farne rekolekcja wielkopostne odbędą się w dn. 2-5 kwietnia. Poprowadzi je klaretyn, ks. Marcin Kowalewski, proboszcz w par. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Plan na ołtarzy bocznym.
 5. Po rekolekcjach w piątek (8 kwietnia) będzie droga krzyżowa ulicami naszej parafii jak każdego roku. Najpierw Msza św. o g. 18.00, a potem przejdziemy rozważając stacje. W tym dniu wyruszy po raz pierwszy z klasztoru tzw. ekstremalna droga krzyżowa po Mszy św. o g. 18.00, licząca ok. 40 km (są foldery w skrzynce na prasę). Zapraszamy do duchowego przeżycia.
 6. Dokonujemy w dalszym ciągu zbiórki dla Ukrainy żywności nieprzeterminowanej i w oryginalnych opakowaniach, środków higienicznych i opatrunkowych, środków chemicznych i do higieny intymnej, środki kosmetyczne dla dzieci. Paczki możemy przynosić do naszej fary (stoją kosze) lub do biura Caritasu od godz.9.00 do 12.00.
 7. Niektórzy zarzucają, że Kościół niewiele robi w sprawie uchodźców. Gdyby ustawić ciężarówki z pomocą Caritas, to byłoby to 3 kilometry. Kościół wysłał ponad 3 mln kg środków żywnościowych, opatrunkowych, higienicznych, ubrań. Ponad tysiąc domów zakonnych udzieliło pomocy uchodźcom, także kalekim dzieciom. Kościół w Polsce dokonał zbiórki ponad 32 mln zł, nie licząc jeszcze funduszy z SMS-ów.
 8. Otrzymaliśmy protokół Komisji Przedwizytacyjnej, który bardzo pozytywnie ocenia naszą parafię: życie wiary w parafii (dużo grup modlitewnych), wspólne pielgrzymowanie do sanktuariów zagranicznych, Msza św. z udziałem dzieci i kazanie dla dzieci i dorosłych, „Wieczór uwielbienia” (w trzecią niedzielę miesiąca), akcja duchowa Zdobywamy Jeruzalem (trwa już piąty rok). Duże uznanie też dla parafii wyraziła Komisja za remonty: duża inwestycja to wymiana pieca grzewczego na gazowy, grzejników i orurowania w domu parafialnym (tzw. starej plebanii i to w czasie pandemii), remont domu księży duszpasterzy, położenie nowego pokrycia dachowego na domu duszpasterzy, zbudowanie Golgoty farnej, odnowienie krzyża misyjnego.
 9. Istnieje nasza strona parafialna internetowa fara-sierpc.pl i facebook parafialny, naprawdę dobrze prowadzone: dużo ciekawych treści, obrazów i informacji. Zapraszamy do ich odwiedzenia.
 10. Ogłoszenie wójta.
 11. Są baranki wielkanocne w cenie 6 zł, z których dochód przeznaczony będzie dla dzieci z ubogich rodzin i z Ukrainy m.in. na kolonie letnie z uśmiechem. Zachęcamy do nabywania interesującego nru GN (8 zł).
 12. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary przeznaczone na pokrycie wysokich kosztów ogrzewania naszej fary i za ofiary anonimowe, indywidualne i grupowe na dekorację grobu: KŻR św. o. Pio i KŻR św. Faustyny w Sierpcu. Zabierzmy do naszych serc miłość Jezusa, który się nam ofiarował i pragnie napełniać nasze serca radością i pokojem. Dzielmy się dobrocią, życzliwością, dobrym słowem i ciepłym uśmiechem. Niech Bóg nam błogosławi.

Ksiądz Proboszcz