1. Dekret bpa płockiego Piotra Libery z dn. 13 marca obowiązujący do dn. 29 marca: udzielona jest dyspensa od Mszy św. niedzielnej dla osób starszych, chorych, z podwyższoną temperaturą, dzieci, młodzieży i ich opiekunów oraz wszystkich, którzy boją się zakażenia. Mogą pozostać w domu, nie zaciągając winy. Można przyjmować duchowo Komunię św. i łączyć się duchowo poprzez media. U nas będziemy transmitować Mszę św. niedzielną o g. 16.00, Gorzkie żale w niedzielę o g. 17.40, Drogę krzyżową w piątek o g. 17.30 i różaniec, odmawiany wspólnie przez duszpasterzy i osoby konsekrowane w dni powszednie o g. 20.30 w intencji ochrony przed epidemią i zdrowie dla chorych oraz potrzebne siły dla służb medycznych i opiekujących się chorymi. W kościele podczas nabożeństw może być maksymalnie 50 osób.
 2. W pogrzebie uczestniczy najbliższa rodzina, nie więcej jednak niż 50 osób.
 3. Chrzty, jeśli nie zachodzi niebezpieczeństwo śmierci, biskup zaleca przesunąć na inny czas.
 4. Zostają zawieszone aż do odwołania rekolekcje szkolne i parafialne. (Nasza parafia odwołała czwartkowe rekolekcje dla młodzieży w CeKiSz-u i teraz parafialne).
 5. W konfesjonałach zamontowane są folie dla bezpieczeństwa zarówno duszpasterzy, jak i wiernych, zgodnie z instrukcją episkopatu.
 6. Osoby starsze, chore, zainfekowane, młodzież, dzieci, opiekunowie nie powinni bez potrzeby opuszczać domów. Wykorzystajmy czas na rozwój duchowy, intelektualny, rozmowy rodzinne.
 7. Wspomagajmy jak dobry Samarytanin osoby starsze, samotne, nie mające pomocy. Dochowajmy przy tym wszelkich środków ostrożności.
 8. Unikajmy zabobonnego tłumaczenia wydarzeń i przypominania niesprawdzonych i dziwnych proroctw. Prośmy Maryję, Uzdrowienie chorych o wstawiennictwo u swego Syna i ochronę dla Ojczyzny przed tym złem. Módlmy się więcej i gorliwiej.
 9. Znak pokoju przekazujmy sobie przez skłon głową, a nie podawanie ręki. Komunię możemy i tak zaleca episkopat w tych dniach przyjmować na dłoń. Nie ma wody w kropielnicach z racji na ochronę wiernych przed infekcją.
 10. Zawieszamy spotkania grup parafialnych do odwołania ze względów bezpieczeństwa.
 11. Możemy brać deklaracje na duchową adopcję dziecka poczętego, która rozpoczyna się 25 marca. Przyrzeczenie złóżmy w swoim mieszkaniu.
 12. Akcja charytatywna na wsparcie wakacyjne przyniosła 2200 zł. Dziękuję tym, którzy włożyli wysiłek w jej przygotowanie. Dziękuję i jestem dumny z Was, że macie otwarte serca na potrzeby parafii i innych.
 13. Caritas parafialna deklaruje pomoc w postaci zakupów dla ludzi samotnych bądź chorych. Można się kontaktować w godzinach przedpołudniowych pod nr. Tel. 24/275 22 33 albo z opiekunką parafialnego Koła Caritas p. Hanną Wiktor. Dziękuję za tę inicjatywę.
 14. Proponujemy inicjatywę postu bądź jakiegoś wyrzeczenia na konkretny dzień przez dwa tygodnie w intencji ochrony naszej Ojczyzny, miasta i parafii przed ochroną rozprzestrzeniania się koronawirusa i uzdrowienia. Można zapisać się na kartce: imię nazwisko i czyn np. post.
 15. Ufamy, że nasza modlitwa jest miła Bogu. Niech nas Bóg strzeże i błogosławi. Niech otacza swoją opieką nasze rodziny, najbliższych, przyjaciół i wszystkich Polaków.

Ksiądz Proboszcz