1. Dzisiejsza niedziela określana jest Niedzielą Słowa Bożego. Ustanowił ją papież Franciszek. Sięgnijmy w tym tygodniu szczególnie po Pismo Św. i zasmakujmy w słowie Bożym. Oby Pismo Św. nie stało tylko na naszych pułkach i zbierało kurz, lecz niech stanie się naszą codzienną lekturą.
  2. Jutro przeżywać będziemy święto nawrócenia św. Pawła, największego misjonarza chrześcijaństwa.
  3. Spotkanie katechetów odbędzie się 29 stycznia o g. 19.00 w domu parafialnym.
  4. Ogłoszenie p. wójta.
  5. Dzisiaj po Mszy św. zbierać będziemy do puszek na pomoc rodzinom w Chorwacji dotkniętym straszliwym trzęsieniem ziemi.
  6. Zachęcamy do nabywania nowego numeru GN i MGN.
  7. Cieszymy się ze wspólnej modlitwy, która napełnia mocą i radością nasze serca. Dziękujemy naszym parafianom za ofiary złożone na Kościół. Obyśmy napełnieni radością i mocą pochodzącymi od Jezusa, mogli je przekazywać dziś i w najbliższym tygodniu w naszych rodzinach, miejscach pracy i spotkanym ludziom.

Ksiądz Proboszcz