“I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,4).

Zesłanie Ducha Świętego to Święto uświadamiające nam, że tak jak Apostołowie jesteśmy zaproszeni przez Boga do głoszenia jego Ewangelii w całym świecie. Nie tylko księża, ale każdy z nas w tej tajemnicy jest wezwany do tego, aby być takim właśnie Apostołem Jezusa. Słowo Boże chce trafić do każdego człowieka bez względu na to w jakim miejscu na Ziemi się znajduje. Czy jestem Apostołem Jezusa? Czy poprzez swoje życie świadczę ludziom o Bogu? Czy głoszę im Dobrą Nowinę o Zbawieniu?

Dawid Jankowski