Codziennie przekazujemy sobie tysiące informacji: która jest obecnie godzina, jaki był wynik wczorajszego meczu, co było w ostatnim odcinku ulubionego serialu. Każdy z nas nosi w swoim sercu jakąś prawdę, którą dzieli się z innymi. Istnieje jednak szczególna, wyjątkowa Prawda, którą również należy głosić – tą Prawdą jest Jezus Chrystus. On od rana do nocy każdego dnia głosił Prawdę. Tłumaczył ludziom jak mają żyć, wskazywał na Ojca Niebieskiego jako Źródło nowego życia. Jezus głosił tę Prawdę z wielką mocą, gdyż nią żył. On sam był tą Prawdą.
Panie Jezu, pomóż mi odnaleźć w Tobie prawdę o mnie samym i o otaczającym mnie świecie. Spraw, aby ta prawda stała się częścią mnie samego. Uczyń mnie jej głosicielem.

Anna Markowska