Informacje dla kandydatów

do sakramentu bierzmowania

1. Terminarz:
16 maja (ndz) godz. 18:00 – spotkanie formacyjne
5 czerwca (sb) godz. 16:00 – 18:00 próba
12 czerwca (sb) godz. 16:00 – 18:00 próba

O terminarzu indywidulanych spotkań poinformujemy 16 maja.

Rekolekcje
16. 06. godz. 18:00
17. 06. godz. 18:00
18. 06 godz. 18:00
19. 06 godz. 11:00 (prawdopodobnie) – Msza św. z udzielaniem sakramentu Bierzmowania

2. Niezbędne formalności:
a) Świadectwo Chrztu św. (jeśli kandydat jest spoza parafii farnej)
b) Zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na katechizację szkolną
c) Podanie do bierzmowania ( wg. wzoru z naszej strony internetowej)

3. Składka – 80 zł