Imię i nazwisko kandydata                                miejscowość, data

adres

 

 

 

J.E. Ks. Bp

Szymon Stułkowski

Biskup Płocki

 

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie,     ( odręcznie)

proszę o udzielenie mi sakramentu bierzmowania podczas Mszy św. w sierpeckiej Farze. Pragnę przyjąć sakrament bierzmowania, ponieważ … ( własna motywacja, napisana ,,od serca” – 5 – 6 zdań)

Na swojego patrona wybrałem/ am św. …  ( imię Świętego patrona, kilka słów o patronie i uzasadnienie wyboru –  5-6 zdań)

Ufam, że przyjęty sakrament bierzmowania… ( co we mnie sprawi?)

 

z darem modlitwy

                                                                                                  podpis

                                                                                               ( odręcznie)