Psalm 34 (33), 4-5
REFREN: Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli
Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Pan Bóg jest zawsze obecny i czeka tylko na nasze zaproszenie, aby zamieszkał w naszych sercach. Bóg jest pełen miłosierdzia i nie chce śmierci grzesznika tylko jego zbawienia. Zauważmy, że On czeka w kratkach konfesjonału na każdą zbłąkaną owieczkę, która w swej pokorze przyjdzie do Niego. On wysłuchuje naszych wołań, podziękowań, próśb. Nigdy nie jest nieczuły na płacz swoich dzieci. Może nam się wydaje, że nie dostajemy tego o co prosimy. Nic bardziej mylnego. Jeśli zaufaliśmy Bogu i On jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Módlmy się i ufajmy Bożej Opatrzności a On zawsze będzie z nami.

Justyna Olaszewska