Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 8, 27 -29)

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”
Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.
On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”.

Za kogo uważam Jezusa?. Pytanie stawiane od dwóch tysięcy lat. Czy Jezus jest dla mnie Mesjaszem, Zbawicielem. Jaki jest mój obraz Pana?. To tylko sędzia?. Czy miłosierny Ojciec?. Za kogo uważam Jezusa?. Czy patrzę na niego z lękiem i bojaźnią?. Mój Pan przychodzi tak nie śmiele, po cichu, bez rozgłosu. Dotyka mojego serca. Co wtedy się dzieje?. Mój Pan i zbawca zawsze jest obecny. Czeka na mnie i ciebie w tabernakulum, wystawionym Najświętszym Sakramencie, w każdej Mszy Świętej. Dotyka tych przestrzeni we mnie, które jeszcze nie dorastają do świętości. Za kogo uważam Jezusa?. Czy nam się to wszystko wydawało?. Ty jesteś Mesjasz Syn Boga Żywego. Wiele jest pytań a mało odpowiedzi. Wiele jest rozterek a mało jasności. On jest tu i Zbawia.

Dariusz Kaźmierczak