Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Niedawno, bo przecież wczoraj nasze głowy były posypane popiołem na znak rozpoczęcia się Wielkiego Postu. Zastanawiamy się nad postanowieniami wielkopostnymi, a w minioną niedzielę odpowiedzi udziela nam Ewangelia Mateusza. Może wielu z nas boryka się z problemem braku przebaczenia krzywd? Warto podjąć w tym Wielkim Poście postanowienie, że będę zło zwyciężać dobrem, a nie odpłacać się pięknym za nadobne. Któż z nas nie woli trzymać z tymi, którzy są nam przychylni, ale właśnie takich osób jest wiele. Jezusowi zależy, aby szerzyło się dobro, a nie zło. Stanie się tak tylko wtedy, gdy będziemy się modlić za naszych nieprzyjaciół, by się nawrócili i nie odpłacali im “oko za oko i ząb za ząb” tylko czynili im dobro. Dobro powinno być dla nas atrakcyjniejsze niż zło. Złem możemy nazwać podążanie za pieniędzmi, sławą, odchodzenie od praktyk religijnych. Warto się dzisiaj zastanowić, czy przypadkiem zamiast na Mszę Świętą niedzieli nie wolimy spędzić wszędzie byleby z dala od Zbawiciela. On umarł za dobrych i złych, dlatego i tych dobrych i tych złych przygarnia do siebie i zaprasza do podążania jego ścieżkami by być tylko dobrymi i godnymi dziećmi Boga.

Dawid Jankowski