1. Jutro jest 1 maja i w naszej parafii ks. bp Mirosław Milewski udzieli naszej młodzieży sakramentu bierzmowania o g. 18.00. Zapraszamy. Pozostałe Msze św. o g. 7.00 i 9.00.
  2. Jutro rozpoczynamy i kontynuujemy każdego dnia w farze po Mszy św. o g. 18.00 piękne nabożeństwo majowe. Zachęcamy do odmawiania pięknej Litanii loretańskiej w naszych domach. Prosimy o przyozdobienie figur przydrożnych, które świadczą o naszej pobożności i opiece Matki Bożej nad naszymi rodzinami
  3. W środę 3 maja przypada uroczystość NMP Królowej Polski i zarazem kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. Msze św. będą odprawiane tylko w farze o g. 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 (za Ojczyznę i parafian) i 18.00. Nie ma Mszy św. o g. 12.30. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby była jedność i mądrość Polaków. Aby nie było zdrad i zaprzedawania Polski, ale miłość do niej i troska o dobro wspólne.
  4. W tym tygodniu jest pierwszy czwartek miesiąca: wystawienie NS o g.17.30 i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne; – pierwszy piątek miesiąca: spowiedź od g. 16.30 i wystawienie NS od g. 17.30; – pierwsza sobota: nabożeństwo maryjne o g. 8.30.
  5. W ostatnim tygodniu przeżywaliśmy Tydzień biblijny. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w czytanie Pisma św. w naszej pięknej farze. Dziękuję szczególnie p. Dariuszowi Kaźmierczakowi za przygotowanie i koordynowanie tego dzieła.
  6. W ostatnią środę przebywał w naszej parafii ks. Jose Maniparambil, biblista i charyzmatyk z Indii. Odprawił Mszę św. o g. 18.00 i poprowadził modlitwę uwielbienia przy wystawionym NS. Dziękuję grupie Odnowy w Duchu Świętym za zaangażowanie, a szczególnie liderce p. Jolancie Domańskiej i p. Włodzimierzowi Rycharskiemu oraz naszemu parafialnemu zespołowi FanFary, który prowadzi ks. Adam, za oprawę muzyczną.
  7. Zachęcam do nabywania nowego, interesującego nru GN (cena 10 zł). W naszej kasecie prasowej pojawiły się nowe czasopisma: Kotwica (miesięcznik Cichych Współpracowników Krzyża, posługującym chorym), KNC (a w nim m.in. czym jest Msza św. i Triduum paschalne) oraz L’Osservatore Romanoin. z katechezą pap. Franciszka nt. towarzyszenia duchowego. Można je zabrać za dobrowolną ofiarą.
  8. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary, także te przelewane na konto parafialne i indywidualne. Jezus jako dobry Pasterz pragnie prowadzić nas drogami prawdy, sprawiedliwości, dobra i miłości. Idźmy za Nim i wypełniajmy Jego naukę, która prowadzi do radości i szczęścia człowieka.

Ksiądz Proboszcz