1. 25 marca jest dzieło Duchowej Adopcji dziecka poczętego a zagrożonego zabójstwem, czyli aborcją. Możemy wziąć deklaracje znajdujące się na bocznym ołtarzu. 25 marca na Mszy św. o g. 18.00 w naszej farze złożymy przyrzeczenia. Gdyby ktoś nie mógł tego dnia złożyć przyrzeczenia, może to uczynić sam w mieszkaniu. Część deklaracji prosimy złożyć do koszyka podczas Mszy św. albo u duszpasterza.
  2. Organizujemy marsz w obronie świętości Jana Pawła II oraz jego nauki i wkładu w odzyskanie naszej niepodległości dnia 2 kwietnia, w rocznicę śmierci. Rozpoczynamy o g. 18.00 Mszą św. w naszej farze, a potem idziemy do pomnika papieża na ul. Jana Pawła II. Tam zakończymy nasze spotkanie. Zabierzmy flagi watykańskie żółto-białe i narodowe biało-czerwone, lampiony czy znicze. Umieśćmy obrazki papieskie, flagi, światło w oknach tego dnia. Niech to będzie dzień naszej solidarności i obrony prawdy.
  3. Dzisiaj jest spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. o g. 12.30, kandydatów do bierzmowania – o g. 18.00.
  4. Od soboty rozpoczynamy nasze farne rekolekcje. Pojawił się błąd w programie rekolekcji przekazanych na kartkach. W niedzielę nie ma Mszy św. o g. 16.00. Program.
  5. W dn. 17 i 18 marca odbyła się zbiórka żywności Pomagam. Dziękujemy p. Hannie Wiktor, odpowiedzialnej za parafialne Koło Caritas, która koordynowała całą akcję. Dziękujemy młodzieży z wielkim sercem z wolontariatu Zespołu Szkół nr 2, opiekunowi p. Bogusławie Krajewskiej. Dziękujemy dyr. P. Magdalenie Peda i członkom Parafialnego Wolontariatu koła Caritas p. Krzysztofowi Żółtańskiemu, p. Małgorzacie Szafrańskiej, p. Bernardowi Boros, p. Krzysztofowi Gajewskiemu. Z zebranej żywności rodziny potrzebujące otrzymają świąteczne paczki.
  6. Maja, uczennica kl. Id SP nr 3 zajęła II miejsce w swojej kategorii w plastycznym konkursie diecezjalnym pt. Starotestamentalne portrety szkicowane wyobraźnią dziecka dla klas 0-IV szkoły podstawowej. Gratulujemy jej i s. Augustynie, która prowadziła Maję.
  7. Zachęcam do nabywania nowego nru GN.
  8. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary przeznaczone na pokrycie wysokich kosztów ogrzewania naszej pięknej fary. Jezus pragnie wypełnić nasze serca pokojem i ciepłem swej miłości. Dzielmy się dobrocią i pięknem naszych serc, gestów i słów. Oby nasze rodziny i koła kolegów stały się środowiskami miłości i prawdy.

Ksiądz Proboszcz