Słowa Ewangelii według Św. Marka.

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post.Przyszli więc do Niego i pytali:
“Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”
Jezus im odpowiedział: ”Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?
Nie mogą pościć jak długo pana młodego mają u siebie.
Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć”.

Oto słowo Pańskie.

To tylko fragment poniedziałkowej Ewangelii, ale właśnie to słowo wybrzmiało dla mnie bardziej niż inne.
Dlaczego? Otóż zastanawiam się czy współczesny człowiek potrafi jeszcze pościć, czy ma wiedzę czemu służy post i kiedy go stosować. Patrząc jak dziś przeżywany jest piątek (zabawy, imprezy, pełen luzik) mam wiele wątpliwości Faryzeusze z dzisiejszego czytania nie widzieli w osobie Jezusa Mesjasza i pościli oczekując jego przyjścia, ale uczniowie Jezusa mieli Go przy sobie jako Pana Młodego, o czym pouczył ich sam Jezus. Nie musieli więc pościć. Ale Jezus wyraźnie zaznaczył, kiedy uczniowie (a więc ty i ja) powinni pościć, ”Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć”.
Przypomina nam o tym każdego roku dobitnie Wielki Piątek. Dlatego tak ważnym dniem dla człowieka wierzącego jest piątek. Bo jak można zapomnieć o Miłości, która dała się ukrzyżować za moje grzechy, abym miał życie wieczne. Wiedzieli o tym nasi praojcowie i ojcowie, choć może byli miej wykształceni. Przekazali te prawdy nam, ale co my przekażemy swoim dzieciom?

Włodzimierz Rycharski