Jezus przybywa do Jerozolimy jako nauczyciel, chce aby każdy człowiek doświadczył jego szczerej i bezgranicznej miłości. Podaje się za Mesjasza – Króla, co bardzo nie podoba się Żydom. W ich oczach nasz Zbawiciel jest złoczyńcą i bluźniercą, świadczą o tym słowa wypowiedziane do Piłata: „Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy Go tobie” (J 19,30). Piłat chce aby Żydzi osądzili Jezusa według ich prawa, jednak oni nie zgadzają się na to twierdząc, że nie wolno im nikogo zabić. Następnie Piłat przesłuchuje Jezusa, pyta: „Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?” (J 19,33). Nasz Stwórca dopytuje swojego oprawcę czy inni powiedzieli mu kim jest, mówi także Piłatowi, że pochodzi z innego świata i jest Królem, a narodził się dlatego aby dać świadectwo prawdzie. Poncjusz Piłat, który nadzoruje proces Jezusa twierdzi, że nie widzi w Nim żadnej winy, próbuje nawet wykazać Jego niewinność. Przypomina także Żydom, że w trakcie Paschy, która miała miejsce w tym czasie może uwolnić jednego więźnia sugerując aby był nim Jezus. Pomimo tego, iż to Syn Boży jest wzorem do naśladowania, Żydzi chcą aby ułaskawił zbrodniarza Barabasza. Piłat wydał nakaz ubiczowania Jezusa po czym żołnierze włożyli Mu na głowę koronę cierniową i purpurowy płaszcz. Następnie wyszydzano Pana Jezusa i katowano Go. Chociaż Piłat ponownie mówił do ludu, że nie widzi w Jezusie winy arcykapłani i słudzy krzyczeli aby Mesjasza – Króla ukrzyżować. Piłat jednak nie był w stanie ukrzyżować Jezusa, poszedł ponownie z Nim rozmawiać, mówił Jezusowi, że ma władzę aby Go uwolnić. Syn Boży wiedział jaką śmiercią miał umrzeć i odpowiedział jedynie, że „większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie.” (J 19,11). Wbrew Żydom Piłat próbował uwolnić Jezusa, jednak oni wyszydzali go mówiąc, że jeśli uwolni Syna Bożego nie jest przyjacielem Cezara. Te słowa najbardziej wpłynęły na Piłata, wydał żołnierzom nakaz aby ukrzyżowali Jezusa. Sądzę, że emocje jakie towarzyszyły Piłatowi w momencie skazania Jezusa na ukrzyżowanie są skrajne. Z jednej strony wiedział, że Mesjasz jest niewinny, kilkukrotnie mówił Żydom, że nie widzi żadnej winy w naszym Stwórcy. Z drugiej zaś strony był zbyt słaby aby przeciwstawić się ludowi, chciał wykonać jego decyzję. To właśnie ta decyzja zaważyła na tym, że Jezus Chrystus prowadzony był ulicami Jerozolimy jako skazaniec, który następnie po ciężkich mękach kilka godzin konał na krzyżu. Pomimo smutku Piłata Żydzi triumfowali radość i zwycięstwo z ukrzyżowania Jezusa. Nasz Zbawiciel nie poddawał się, ponieważ wierzył, że jego męczeńska śmierć wypełni boski plan zbawienia świata. W moim odczuciu wydaje się nierealne wyobrażenie tego jak bardzo Jezus cierpiał, jak bardzo został poniżony i upokorzony. Te bardzo przykre wydarzenia powodują w sercu każdego katolika ogromny smutek i ból. Niech zbliżająca się środa popielcowa i drogi krzyżowe, które odbywają się w okresie Wielkiego Postu będą dla nas chwilą do refleksji i zadumy nad własnym życiem i postępowaniem. Szczególnie w tym czasie starajmy się swoją postawą i modlitwą podziękować Jezusowi za to, jak wiele dla nas zrobił. Jezus Chrystus zrobił dla mnie i dla Ciebie coś czego nie jest w stanie zrobić zwykły człowiek dla swojego bliźniego – ofiarował za nas swoje własne życie.

Ewelina Sawczuk