Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba 20 osób w kole różańcowym jest liczbą tajemnic różańca, która koncentruje się na jednym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi. Koła Różańca Żywego podejmują modlitwę w intencjach polecanych przez ks. Proboszcza Sławomira, ks. Biskupa Piotra i Ojca Św. Franciszka. Modlimy się za Kościół Święty, za naszą parafię farną, o nawrócenie grzeszników, za wszystkich członków kół różańcowych żywych i zmarłych. Odmawiając różaniec, oddajemy nasze radości i smutki – całe nasze życie – Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u swego syna Jezusa. Zachęcam i zapraszam osoby, aby chętnie podjęły modlitwę różańcową w Kołach Żywego Różańca. Matka Boża Maryja wiele razy podczas objawień wzywała ludzkość do codziennego odmawiania różańca. Spełniamy Jej prośbę.

Zelatorka Koła Różańcowego Świętej Faustyny