Na całym świecie są liczne miejsca szczególne dla pątników, którzy pielgrzymują aby ukłonić się przed wizerunkiem Najświętszej Panienki. Takim miejscem jest również stolica Litwy – Wilno. Rokrocznie przed oblicze Matki Boskiej Ostrobramskiej przybywają setki tysięcy pielgrzymów z Polski, Litwy czy Białorusi.
Dlaczego Brama Ostobramska? Ostra pochodzi od nazwy części południowego przedmieścia, zwanego Ostrym Końcem. Wcześniej zwana była Miednicką ponieważ wychodziła na drogę prowadzącą do Miednik. A dlaczego umieszczono wizerunek Matki Bożej w owej bramie? Ponieważ wierzono, że wizerunek Maryi uchroni miasto od nieszczęść.
Cudowny obraz namalowany prawdopodobnie został w latach 1620-1630. Pod obrazem widnieje napis po łacinie: „Mater Misercirodiae sub Tuum praesidium confugimus” ( Matko Miłosierdzia pod Twoja obronę uciekamy się).
Szczególny dzień wspomienia przypada na 16 listopada.
Obraz przedstawia Maryję bez Dzieciątka Jezus. Głowę Matki Bożej otacza nimb z 42 promieni na których widać dwanaście gwiazd. Maryja chyli swoje oblicze lekko w lewo, ręce ma skrzyżowane na piersiach, a oczy półprzymknięte. Widoczna suknia Maryji wykonana jest ze srebra pozłacanego ,a na niej są umieszczone pozłacane kwiaty. Na skroniach Maryi nałożone są korony, wykonane ze złoconego srebra, które podtrzymywane są przez aniołki.
Cała kaplica jest wyłożona srebrem i złotem gdyż od podłogi aż po sufit ukazane są wota dziekczynne w liczbie ok. 14 tysięcy. Wśród nich widnieje blaszka ofiarowana przez Józefa Piłsudskiego z napisem „ Dzięki Ci Matko za Wilno”. Do kaplicy prowadzą schody od strony kościoła św Teresy. Pielgrzymi pokonują je na kolanach aż do celu. Cały ten trud oddają w ręce Maryi dziękując za łaski i prosząc w intencjach swoich rodzin.
W tym miejscu nasuwa się na myśl piękna historia młodego rosyjskiego żołnierza, który przybył do Wilna, kilka lat po wojnie. Zauważyła Go pewna kobieta sprzedająca w pobliskim sklepiku. Zdziwiła się Jego zachowaniem ponieważ był rozkojarzony i bardzo nerwowy. W pewnym momencie jednak podszedł do niej i poprosił aby w jego imieniu zapaliła świece dziękczynne przed wizerunkiem Matki Boskiej. Przytaczając swoją opowieść: „ podczas wojny został ciężko ranny. Tracąc przytomność zauważył, że pochyla się nad nim piękna kobieta , która kojąco i bardzo delikatnie do niego przemawiała – jak do dziecka. Prosiła aby wstał i próbował przejść poza polę bitwy. Pomimo zmęczenia, braku sił i wyczerpania ruszył posłusznie dalej. Po długich minutach dotarł do domostwa w którym udzielono mu pomocy, schronienia i pozwolono dojść do zdrowia. Później szukał owej kobiety ale nie mógł jej znaleźć. Skierowano Go do swojego oddziału, który znajdował się w Wilnie. Jakże wielkie było Jego zdziwienie gdy stanął przed bramą i skierował swój wzrok na wizerunek Panienki Litewskiej. Po tym zdarzeniu nie widziano więcej owego żołnierza.” Opowiadała sprzedawczyni.
Takich historii jak ta zapewne jest wiele. Matka Boska Ostrobramska czuwa nad każdym kto powierzy się w jej opiekę.
Piękne słowa nakresił wielki poeta Adam Mickiewicz z inwokacji „Pana Tadeusza” :
„ Panno Święta co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie”.
„Któż nie zna łagodnej i pięknej twarzy Maryi Dziewicy z pełnym miłosierdzia i litości obliczem, która od kilku wieków patrzy na stare Wilno i stoi na straży bram jego” – pisał Józef Ignacy Kraszewski.
Ks Jan Twardowski napisał takie słowa: „ Znam na pamięć jasnogórskie rysy, ostrobramskie wileńskie srebro, wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja i koral, gdzie Twa rana , Dzieciątko i berło”.
My również możemy się modlić pięknymi słowami
Modlitwy do Matki Boskiej Ostrobramskiej, która brzmi :

Wilna Obrono Jedyna!
Do Ciebie modlitwę swą zanoszę o Maryjo,
Matko wygnańców, Pocieszycielko smutnych i tęskniących.
Kto Ciebie słucha – nie będzie zawstydzony,
kto przez Ciebie swe dzieła sprawuje – nie zgrzeszy.
Matko uwielbiana i umiłowana, królująca miłościwie w Ostrej Bramie,
w tysiącu miejsc sławiona i wyobrażana, wszędzie obecna, ta sama.
Krynico Nieustającej Pomocy, Bramo Niebios i Stolico Mądrości Bożej.
Albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę uświęcenia wypraszasz.
Przez Twe ręce wszystkie łaski Najświętszego Serca Jezusowego na nas spływają.
Przeto okaż nad nami Swoja moc potężną, Polski Królowo, a Litewska Księżno. Amen

Przed Cudownym wizerunkiem modlili się najznamienitsi Polacy: królowie, dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej, poeci, pisarze, dostojnicy kościelni, głowy państw: św papież Jan Paweł II, śp para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy.
Myślę ,że dopóki czcimy, wielbimy i oddajemy hołd Królowej Polski Pani Litewskiej, dopóty nie zaginie wiara. Nie zostaniemy sami, porzuceni bo zawsze będziemy mieć wsparcie Matki z nieba.

Justyna Olaszewska