Jak ludzie widzą rolę Nazaretu w dziele Zbawienia?

Kiedy słyszę Nazaret nie kojarzy mi się ze zwiastowaniem. Wcale nie. Kiedy słyszę Nazaret przychodzi mi na myśl tylko jedno spostrzeżenie jak to było kiedy Jezus nie nauczał, a był posłuszny swoim ziemskim rodzicom. Wiele powstało mylnych i nie prawdziwych opinii na ten temat. Ja dziś pragnę podzielić się jedną. Nazaret to miejsce zamieszkania Maryi, Józefa i Jezusa. Tam po prostu żyli. Wzrastali w swojej obecności, a czy byli zwyczajni. Nam się wydaje, że to wszystko miało charakter niezwykle odświętnego wyglądu. Czas przez nich na pewno był uświęcony ale przecież oni byli zwyczajną rodziną. Niczym się nie różnili, niczym nie odstawali od sąsiadów. Czy myślicie, że żyli inaczej. To była matka, to był prawdziwy ojciec, to był prawdziwy, prawdziwy syn. Nie czynił cudów, aby być zwyczajnym. Tylko czynił zwyczajne cuda. Dla nich wszystkich to miejsce było na dziś. Jak dla nas. A Ona chowała wszystko w swoim sercu. Zwyczajność świętej rodziny świadczyła i świadczy o jej niezwykłości. Pan Bóg, Ojciec Pana Jezusa w każdy dzień był z nimi i ukazywał cudowność.

Dariusz Kaźmierczak

Nazaret – tu wszystko się zaczęło. Życie. Wiara. Pokora. Ufność w Bożą Opatrzność.
Czym dla mnie jest Nazaret?
Jest to mniejsce w którym ma początek dzieło mojego Zbawienia.
Przecież Bóg nie chce źle dla Swoich dzieci. On mnie i Ciebie bezgranicznie w swoim Miłosierdziu kocha . Ofiarował nawet Swojego Syna aby odkupić każdą i każdego z nas z więzów szatana, bo chce wszystkich widzieć w niebieskiej Ojczyźnie , gdyż powołani jesteśmy do świętości.
Nazaret to moja codzienność. W każdym dniu staram się służyć Bogu i bliźniemu. W cichości swego serca wysłuchać bliźniego, poświęcić chwilkę swojego czasu dla drugiego człowieka. Pomóc bezinteresownie. Dla mnie to drobnostka ale dla bliźniego wielki dar .
Przyjście do kościoła na Eucharystię , Adoracja Najświętszego Sakramentu to moja samotność z Jezusem Chrystusem, aby mu siebie powierzyć , swoją rodzinę , znajomych, księży. Staram się znaleźć chwilkę czasu na medytację Pisma Świętego, gdzie Bóg kieruje Swoje słowa do nas.
Dziękujmy za to co mamy- bo mamy wiele. Nie bądźmy egoistami ale pokornymi, kochającymi i ufającymi dziećmi Boga. Tak jak w Nazarecie Maryja swoją codziennością wielbiła Boga tak i my uczmy się swoim życiem wysławiać Stwórcę. Wiem, że nie zawsze się to uda, że potrzeba pracy nad taką postawą .
Ale przecież warto. Dla Jezusa Warto zmieniać siebie.

Justyna Olaszewska

Nazaret, jedno z wielu miast pojawiających się na kartach Pisma Świętego. Według mnie jednak to miasto pełni nieocenioną rolę w dziele Zbawienia ludzi. Gdybym miał odpowiedzieć sobie skąd nagle wzięła się ta miejscowość w Ewangelii Łukasza w opisie Narodzenia Jezusa to myślę, że musiałbym przypomnieć sobie historię tego miejsca. Maryja jako Matka Zbawiciela pochodziła właśnie z Nazaretu, a więc jak każde istnienie zaczyna się już w momencie poczęcia tak też historia i życie Jezusa zaczyna się nie w chwili narodzin w szopie Betlejemskiej, a właśnie w łonie Maryi w mieście Nazaret. To ciekawe, ale również odważne stwierdzenie pokazujące inną wizję i sposób patrzenia na życie Zbawiciela. Jak to Historia Jezusa nie zaczęła się w Betlejem w chwili Narodzenia, a w Nazarecie? Takie myśli przechodziły mi po głowie, gdy z grupą pielgrzymów pielgrzymowaliśmy w 2018 roku do Ziemi Świętej. Przecież Józef i Maryja pochodzili i na co dzień żyli w Nazarecie lub jego okolicach. Skąd nagle bierze się ta opowieść o wędrówce na spis ludności. Czyż nie można było zapisać się z Jerozolimie lub innym większym mieście w Izraelu? Bóg chce nam pokazać, że wychodząc z naszego Nazaretu (miejsca poczęcia), przechodzimy przez życie doznając na końcu śmierci (w Jerozolimie jest grób Jezusa), żeby spotkać samego Boga (dojść do Betlejem).

Dawid Jankowski

Każdy z nas inaczej postrzega i traktuje Nazaret. Każdy z nas ma inną opinię na temat tego jaką rolę to miasto pełni w dziele Zbawienia. W końcu każdy inaczej patrzy na to Izraelskie miasto, gdzie dzisiaj znajduje się Bazylika Zwiastowania. Nie oznacza to jednak, że każda z przytoczonych powyżej opinii jest błędna. Każda z tych opinii pokazuje subiektywne spojrzenie na Nazaret i podejście jakie każdy z nas może mieć do tego miasta. Warto zatem zastanowić się dzisiaj, właśnie w czasie adwentu nad tym czym dla mnie jest Nazaret? Czy jest to tylko miasto w Izraelu, do którego pielgrzymowałem, pielgrzymuję lub będę pielgrzymować? Czy to jest kolejna atrakcja do obejrzenia czy to miasto ma dla mnie większy sens. Odpowiedz sobie dzisiaj na to pytanie siostro i bracie jaką rolę pełni Nazaret w dziele Twojego Zbawienia? Czym jest i jak postrzegasz Nazaret?

Redakcja