1. Piękne nabożeństwo majowe odprawiane jest w farze codziennie po Mszy św. wieczorowej o g. 18.00. Zapraszamy.
  2. Dzisiaj jest uroczysta Msza św. o g. 11.00 w naszej farze z okazji 700-lecia lokacji naszego miasta. Z tego powodu nie będzie Mszy św. o g. 12.30.
  3. Jutro obchodzimy uroczystość św. Stanisława, bpa i męczennika, głównego patrona Polski. Za jego wstawiennictwem módlmy się za naszą Ojczyznę.
  4. Będzie piękny koncert z pieśniami maryjno-patriotycznymi z udziałem dobrych wykonawców w przyszłą niedzielę po Mszy św. o g. 18.00. Zapraszamy na to piękne spotkanie.
  5. Spotkanie dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. odbędzie się w niedzielę 15 maja o g. 12.30, dzieci przygotowujących się do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych także 15 maja o g. 11.00. Próby dla dzieci do I Komunii odbędą się: dla I grupy 10 maja o g. 16.00, dla II grupy 11 maja o g. 16.00.
  6. Wizytacja bpa płockiego Piotra Libery będzie w naszej parafii 26 maja w Dzień Matki. Zapraszamy strażaków, grupy parafialne i wszystkich parafian do uczestnictwa.
  7. Dziękujemy p. Januszowi Sekulskiemu i p. Stanisławowi Tomasikowi za fachową pomoc i troskę o naszą farę.
  8. Dziękuję katechetce p. Aldonie Tłusty i dzieciom za zebranie w skarbonki wielkopostne ofiar dla potrzebujących dzieci.
  9. Zachęcamy do nabywania interesującego nru GN.
  10. W przyszłą niedzielę zbierać będziemy ofiary na pokrycie wysokich kosztów ogrzewania naszej fary (ostatnia faktura wynosi prawie 8 tys.). Dziękujemy za dzisiejsze ofiary oraz ofiary indywidualne. Jezus, dobry Pasterz, jest blisko naszych rodzin, przyjaciół oraz każdego z nas. Zabierzmy z tej Mszy św. moc i łaski, którymi nas obdarzył, abyśmy dzielili się miłym uśmiechem, życzliwym słowem, dobrym spojrzeniem. Niech ta niedziela i cały tydzień upływa w pokoju i radości.

Ksiądz Proboszcz