1. Dziś Msze św. jeszcze o g. 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00. Nie ma Mszy św. o g. 7.00 i 8.00. Jutro niedzielny porządek Mszy św. Jutrzejsze ofiary przeznaczone są na cele edukacji katolickiej naszej diecezji.
  2. Przyszła niedziela jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Możemy uzyskać odpust w tym dniu pod zwykłymi warunkami.
  3. Życzenia Biskupa Płockiego.
  4. Jest nowy nr GN.
  5. Kochani! Pragnę dołączyć się do słów biskupa. W imieniu własnym oraz duszpasterzy chciałbym złożyć Wam, miłym gościom, władzom miasta, powiatu, gminy, wszystkim urzędom, szkołom, zakładom pracy i szpitala, siostrom zakonnym, wszystkim rodzinom, dzieciom, osobom chorym i przebywającym za granicą, daleko od swoich bliskich serdeczne życzenia z okazji tych wielkich świąt. Niech radość wielkanocna, której przyniósł zmartwychwstały Chrystus, przenika nasze serca i umysły. Niech dociera do rodzin i wspólnot zarówno społecznych, jak i politycznych, do miejsc pracy i kultury, ażeby nadawała blasku i skuteczności naszym wysiłkom i trudom. Niech nadzieja, która zwyciężyła porażkę i smutek, dociera do serc udręczonych i zasmuconych, ażeby na nowo w Chrystusie odkryli moc i siłę do dalszego życia. A nasze serca wypełnione ufnością i radością zmartwychwstałego Pana promieniowały na zewnątrz i zapalały ogniem miłości i wiary słabych oraz tracących nadzieję. Niech Zmartwychwstały wszystkim błogosławi. Dobrej i radosnej niedzieli.

Ksiądz Proboszcz