Wspaniałą księgą życia jest Pismo Święte. To właśnie tutaj mamy spisane słowa Boga żywego pod natchnieniem Ducha Świętego. Sam Jezus Chrystus mówi do Nas, do mnie i do Ciebie.
Czasem otwieram tę Księgę losowo, wybierając krótki fragment, próbuję właśnie w taki sposób doświadczyć żywego słowa, które akurat w tym momencie Zbawiciel chce do mnie skierować, aby pomóc mi rozwiązać problem czy podnieść na duchu w trudnej chwili.
Pewnie jak każdy z Was również ja mam swój ulubiony fragment Pisma Świętego.
Moim jest Pierwszy List świętego Pawła do Koryntian. Hymn o miłości.
Utwór ten to pieśń pochwalna oraz definicja miłości. Miłość jest to największy i najcenniejszy dar jaki człowiek może mieć. Bez niej jesteśmy puści. Nie mamy nic do zaoferowania, nic z siebie nie damy drugiej osobie, bo nic nie posiadamy. Nie będziemy mogli powiedzieć kocham Boga i drugiego człowieka bo tego uczucia nie będziemy znali. W liście tym czytamy:

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.”

Ten piękny list bardzo często słyszę podczas ślubu. Jest to taki jakby drogowskaz jak należy postępować, jak żyć. Jeśli mamy w sobie miłość bardziej troszczymy się o tą drugą osobę , kochamy bezwarunkowo, wybaczamy, zapominamy złe momenty. Zawsze staramy się dopatrywać dobra w drugiej osobie tej na której nam zależy , jak również w bliźnim którego spotykamy na swojej drodze. Jest to trudne zadanie, które zostało nam powierzone . Każdy z nas chce być szczęśliwy i kochany. Nikt z nas nie chce cierpieć z powodu odrzucenia czy zranienia. Niestety są to uczucia które zawsze mogą się nam przytrafić z tej drugiej strony. Nie umiemy przewidzieć jaką osobą jest ta wybrana przez nas. Musimy wierzyć i mieć ufność w sobie, że wszystko się ułoży po naszej myśli.
W Piśmie Świętym jest mnóstwo przykładów miłości , przebaczenia, bezgranicznej ufności. Chociażby miłosierny ojciec.W Ewangelii św Łukasza mamy ukazany obraz kochającego Ojca, który wybacza synowi jego egoizm, odejście, upadki, który przygarnia i raduje się z powrotu marnotrawnego syna. Tutaj natomiast mamy pokazany obraz miłości która przyjmuje, nie pyta się o nic i nie wypomina złego. Ukazany obraz doskonale przedstawia Boga Ojca , który daje nam wolność , wolną wolę i wiele łask a to od nas zależy jak będziemy z tak licznymi darami postępować. Pewne jest to, że Bóg Miłosierny nas kocha i zawsze czeka abyśmy do Niego wrócili pokorni i ufni w Jego miłosierdzie.
Pismo Święte to żywe słowo miłości i wielki dar dla nas, nie wstydźmy się po nie sięgać tak często jak to tylko jest możliwe, bo wtedy rozmawiamy z żywym Bogiem, który do nas mówi jak żyć aby być zbawionym.

Justyna Olaszewska