Wspólnota Odnowy w Duchu Św. to grupa osób,która istnieje w naszej parafii od roku 2012. Wówczas to odbyły się w naszym kościele Rekolekcje Ewangelizacyjne tzw. REO, które zakończyły się wylaniem Ducha Św. i wybraliśmy Jezusa jako swojego Pana.Zawiązała się wtedy wspólnota,która liczyła 12 osób (obecnie 21),a opiekunem grupy został śp. ks. kanonik Andrzej Więckowski, liderem zaś Włodzimierz Rycharski.Spotkania odbywają się (do dnia dzisiejszego) raz w tygodniu.Jezus prowadzi i przemienia każdego z nas.Zadziwieni tym co się dzieje,umacniani Duchem Św. spędziliśmy razem pierwszy rok.
W latach 2013-2017 grupę prowadzi ks. Krzysztof Załęski. To piękny czas, młody kapłan i jeszcze młodsza wspólnota.To czas wzrostu duchowego, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy, rekolekcji indywidualnych i grupowych,wspólnych inicjatyw i zadań.To odkrywanie Ducha Św. i dostrzeganie Jego działania.Owocem tego jest nabożeństwo” Wieczór Uwielbienia”, który odbywa się w drugi piątek każdego miesiąca.Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą, otoczona piękną muzyką i śpiewem daje radość i pokój każdemu, kto potrzebuje chwili wytchnienia i bliskości Boga.
W 2017 opiekunem grupy zostaje proboszcz ks.kanonik Sławomir Zalewski.
Wspólnota Odnowy w Duchu Św. włącza się w życie parafii podejmując różne zadania dla dobra parafii i kościoła np: prowadzenie modlitwy różańcowej i Drogi Krzyżowej, dekoracja grobu Pańskiego, adopcja dziecka poczętego,udział w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania, coroczna pielgrzymka do Częstochowy,udział w rekolekcjach dla bezdomnych w Warszawie czy wspieranie modlitwą, mszy o uzdrowienie i Wieczoru Uwielbienia w Płocku. Charyzmatem grupy jest też modlitwa codzienna za siebie na wzajem.Wspieranie materialne i modlitwa w trudnych doświadczeniach.
W czasie oktawy wszystkich świętych jest prowadzona modlitwa różańcowa na sierpeckich cmentarzach.
Nasza wspólnota jest otwarta. Jeśli poszukujesz Bożej miłości,chcesz się otworzyć na Ducha Świętego, a nie chcesz tego robić sam, to zapraszamy Cię do naszej grupy.Tu poczujesz się jak w rodzinie.

Włodzimierz Rycharski