1. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w Triduum Paschalnym: księżom, lektorom, komentatorom, zespołowi FanFary, śpiewającym, mężczyznom reprezentującym apostołów w akcie umycia nóg. Za piątkową Drogę krzyżową przygotowaną przez p. Aldonę Tłusty a prowadzoną przez ks. Adama. W sposób szczególny dziękujemy za piękne adoracje prowadzone przez młodzież z Zespołu Szkół nr 1 z p. katechetką Anną Markowską i młodzieży z LO im. mjra Sucharskiego z p. katechetką Alicją Kaźmierczak. Dziękujemy za prowadzoną adorację wszystkim grupom parafialnym.
  2. Dziękujemy za trzymanie warty przy grobie druhnom i druhom z OSP z Bledzewa.
  3. Dziękujemy ks. Adamowi wraz z osobami wspomagającymi za przygotowanie ciemnicy i szczególnie pięknego Grobu Pańskiego. Grób zdobi wiele kwiatów. Mogły się one znaleźć dzięki Waszej ofiarności, moi drodzy. Dziękujemy Kołom Żywego Różańca, indywidualnym ofiarodawcom oraz wszystkim za składane ofiary podczas Drogi Krzyżowej. Dziękujemy p. Józefowi Długokęckiemu za ofiarowanie materiału na Grób.
  4. Dziękujemy asyście procesyjnej, dziewczynkom sypiącym kwiatkami i ich opiekunce s. Konstancji, p. Aldonie, p. Zofii, całej służbie liturgicznej, która z zapałem troszczyła się o piękno liturgii, a przygotowana była przez ks. Adama. Dziękujemy p. Dariuszowi Kaźmierczakowi, ceremoniarzowi, który czuwał nad przebiegiem liturgii i Rycerzom Zakonu Jana Pawła II. Dziękujemy chórowi z p. Kazimierzem i naszym solistom, kościelnemu p. Piotrowi, orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej z Sierpca z p. kapelmistrzem Michałem Głowackim.
  5. Dziękujemy siostrom zakonnym, katechetom, a szczególnie ks. Prefektom za trud i posługę głoszenia słowa Bożego oraz posługę w konfesjonale.
  6. Dziękujemy Wam drodzy za liczny udział w dzisiejszej Mszy św., za modlitwę i ofiary.