Od samego początku, kiedy dowiedziałem się o ogólnopolskiej akcji Polska pod krzyżem te słowa we mnie bardzo pracowały. Będą wszyscy patrzeć na zbawcę. Zawisł na krzyżu hańby, aby mnie i ciebie doprowadzić do raju.
W dniu 14 września 2019 r. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego na lotnisku sportowym we Włocławku – Kruszynie zgromadziła się POLSKA pod Krzyżem. Pomysł fundacji Soli Deo Basta. Pragnęliśmy wejść na Golgotę z naszym odkupicielem, aby On zaczął królować z tronu Krzyża. Cała inicjatywa miała na celu wybłaganie dla Polskiego narodu łaski. Odnowa i powrót do początku, zadośćuczynienie za bluźnierstwa, obelgi i odejścia z kapłaństwa. Można dokonać wielkich rzeczy tylko z Jezusem, On za nas umarł i zmartwychwstał. Pod krzyżem rodzi się zawsze nadzieja na nowy świat. Całe spotkanie rozpoczęło się od odmówienia tajemnic bolesnych różańca świętego. Kiedy stoisz na golgocie jest tam Matka Bolesna i prowadzi do Syna. Jezus z wysokości krzyża powierzył nam swoją matkę. Oto Matka Twoja powiedział do umiłowanego ucznia Jana. Matce podarował syna, każdego z nas Oto syn Twój. Zechciej zabrać Ją do domu. Poprzez konferencję pana Lecha Dokowicza mogliśmy spotkać przykład prawdziwego, oddanego ucznia Jezusa Ukrzyżowanego. Mówił nam jak dzisiejszy świat nienawidzi świętości, brzydzi się nią. Dzisiejszy świat zabiega zupełnie, o co inne. Jeżeli nie będzie w nas pragnienia życia sakramentami zatracimy naszą tożsamość. Tylko w sakramencie pokuty i pojednania jest jedyny nasz ratunek powrotu do zawsze czekającego Miłosiernego Ojca. Tylko w eucharystii znajdujemy pełnię chrześcijańskiego źródła. To eucharystia, karmienie się Bożym ciałem sprawia, że płynie w nas ta sama krew. Po przyjęciu komunii świętej jesteśmy jedno z Jezusem, w naszych ciałach jest prawdziwe ciało Chrystusa.
Nie sposób pominąć punktu kulminacyjnego Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 15.15 zaraz po Koronce do Bożego Miłosierdzia. Eucharystii przewodniczył ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering biskup włocławski. Homilię wygłosił do nas sam Jan Paweł II, który o dziwo po blisko trzydziestu latach na tym samym miejscu mógł mówić za pośrednictwem telebimu. Ojciec Święty Jan Paweł II gościł we Włocławku 6 czerwca 1991 r. Jakże aktualne są słowa wypowiedziane wtedy o bogactwie ziemi włocławskiej rodzącej tylu świętych. Choćby święta siostra Faustyna, święty Maksymilian Kolbe, święty biskup Michał Kozal. I najbardziej nam współczesny poprzez ofiarę z siebie błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Posiewem chrześcijan jest krew męczenników. Jan Paweł II odwoływał się już wtedy do zjawisk kultury i anty kultury, cywilizacji miłości i cywilizacji śmierci. Na dziś do wprowadzenia w życie. Zachęcam do zapoznania się w całości z tym wystąpieniem, naprawdę warto by budzić sumienia Polaków. Po mszy wspomnienie księdza Dolindo Ruotolo poprzez konferencję pani Jolanty Bątkiewicz – Brożek. Mówiła o sile tego kapłana, który cztery razy podczas swego kapłańskiego życia był odsunięty przez święte Oficjum od możliwości spowiadania, odprawiania mszy świętej, co więcej nawet od możliwości przystępowania do komunii świętej. Był to jedyny przypadek, że po tak postawionym zarzutom ksiądz Dolindo mógł w końcu karmić się chlebem z nieba. Jak opowiadali świadkowie, pasjoniści, u których przebywał. Była noc, kiedy ksiądz Dolindo wszedł do kaplicy otworzył tabernakulum i zaczął głośno krzyczeć Jezu, dlaczego?. Tak łaknął Pana w eucharystii. A my, jakie mamy pragnienie eucharystii?. Ksiądz Dolindo na koniec konferencji sam przemówił do nas. Ujęło mnie jego ogromne światło i moc w obronie kościoła świętego. Podkreślał, że to Jest Jego Kościół. A ty jak mówisz o kościele?.
Czymś przejmującym do kości była droga krzyżowa i 11 świadectw wierności. Mimo wszystko zostać przy Jezusie i Jego Krzyżu. Droga krzyżowa zakończyła się na dwunastej stacji. Ta ciemność i cisza, która aż boli, ponieważ umarł za mnie, za Mnie. Przepełniona modlitwą, skupieniem, światłem świec rozświetlającym mroki fizyczne, aby wejść w głąb. Pełne zawierzenie, On nas odkupił swoją przenajdroższą krwią. Czy Ty wiesz o tym?. Na zakończenie drogi krzyżowej odśpiewane Te Deum – Ciebie Boga Wysławiamy. Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał. Przedłużeniem tych wydarzeń była adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona eucharystią, już niedzielną. Wręcz mroźna pogoda w nocy wyzwalała jeszcze większą ofiarę, aby być z Panem. Czas spotkania ponad sześćdziesięciu tysięcy ludzi. Pod Krzyżem. Doświadczenie tak wielkiej mocy Ducha płynącej ze wspólnoty. Odkrywanie prawd dobrze znanych. Jakże to cenne. Każdego dnia wchodzić z Chrystusem na Golgotę, opierać się złemu duchowi i zmartwychwstawać do nowego życia. Przychodzi mi na myśl poetyckie zakończenie, że Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska będzie Polską a Polak Polakiem. Wspaniałe wydarzenie, które jednoczyło Polskę pod Krzyżem.

Dariusz Kaźmierczak
14. 09. 2019 r. Włocławek

W tym samym czasie w Sierpcu…

14 września 2019 roku od godziny 14:30 uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej modlitwie pod hasłem: Polska pod Krzyżem. Spotkanie rozpoczął bardzo ciekawym wprowadzeniem ksiądz proboszcz parafii farnej w Sierpcu dr hab. Sławomir Zalewski. Następnie, korzystając z pomocy pana Organisty odśpiewaliśmy kilka pieśni, a o godzinie 15 rozpoczęliśmy odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Liczna grupa zebranych z ogromnym zaangażowaniem brała udział w modlitwach, czując jedność z uczestnikami obecnymi na lotnisku pod Włocławkiem.

Uważam, że ta demonstracja wiary i zjednoczenie ze wszystkimi ludźmi modlącymi się razem w całej Polsce ma znaczenie i przyniesie dobre skutki dla naszej Ojczyzny.

Andrzej Tomczuk

14.09.2019 r. Sierpc