II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
28. 02. 2021r.
Rdz 22,1-2.9-13.15-18

,,Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.”
1. Wzgórze Moria – hebr. ,,Wybrane przez Jahwe” (Góra Syjon – hebr. ,,wysoki”). Znajduje się w centrum starej Jerozolimy i wznosi się na wysokość 743 m n. p. m. Najświętsze miejsce na którym znajdowała się Świątynia Jerozolimska, a według tradycji biblijnej to tutaj przybył Abraham, by złożyć w ofierze swego syna Izaaka.
2. ,,W Palestynie znane były przypadki składania bogom w ofierze dzieci.” (o. Stanisław Biel SJ) Teksty pochodzące z kolonii fenickich i punickich ukazują rytuał składania ofiar z dzieci jako sposób zapewnienia nieprzerwanej płodności.
3. Wydarzenie z życia Abrahama ma charakter symbolu i zapowiedzi ofiary Chrystusa: „Izaak dźwiga na swoich barkach drwa potrzebne do złożenia ofiary, Jezus dźwiga drewno krzyża. Syn Abrahama zostanie złożony na ołtarzu, Jezus zostanie rozciągnięty na krzyżu. (…) Jezus zgodził się na Bożą wolę śmierci krzyżowej (…) Z kolei Bóg Ojciec oddał Syna Bożego na ukrzyżowanie, tak jak wcześniej Abraham zdecydował się złożyć w ofierze Izaaka” (S. Zatwardnicki). Ocalenie syna Abrahama ma charakter ofiary zastępczej, w ofierze został złożony baran ,,uwikłany w zarośla”
4. Czy ufasz Panu Bogu? Czy pomimo ,,milczenia Boga” trwasz przy nim? Czy dostrzegasz dobroć Boga w trudnych sytuacjach?
,,Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” (J 1, 29)
Św. Jan Chrzciciel