III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
07. 03. 2021r.
J 2,13-25

„Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”.
1. Świątynia Jerozolimska (Wzgórze Moria, Góra Syjon) to najświętsze miejsce Żydów. Pan Jezus przybywa tutaj z Galilei, zgodnie ze zwyczajem, na Święto Paschy. Świątynia jest miejscem składania ofiar Bogu ze zwierząt, stąd sprzedaje się tutaj baranki, gołębie i woły. Świątynia była jedną z najwspanialszych budowli starożytności. Herod Wielki rozpoczął jej przebudowę w latach 20 przed Chrystusem. Została zburzona przez Rzymian w 70 r. p. Chr.
2. Przybywający do świątyni nie mogli kupować zwierząt ofiarnych za monety greckie ani rzymskie, bo był na nich odciśnięty wizerunek cesarza, a wprowadzanie jakichkolwiek obrazów do świątyni było zakazane. Żydzi u kantorów wymiany walut wymieniali posiadane monety na srebrne sykle. Było to źródłem wielkiego zysku dla bankierów i okazją do wielu oszustw. (ks. Artur Wenner SJ)
3. W symbolice biblijnej Świątynia Jerozolimska wyraża cześć oddawaną Jedynemu Bogu (jedna świątynia).
4. Zachowanie Pana Jezusa, Jego ,,bluźniercze słowa” wobec świątyni sprawiają, że relacja miedzy Jezusem, a przywódcami Żydów staje się napięta. Sytuacja ze Świątyni jest przypomniana Sanhedrynowi podczas procesu Jezusa. (Mt 26, 59-62)
5. Czy nie sprzedajesz swojej wiary na pokaz? Czy twoje serce na modlitwie nie przypomina głośnego targowiska? Jak oddajesz cześć Bogu? Czy dla ,,świętego spokoju” przymykasz oczy na grzech?

,,Modlitwa – powie św. Augustyn – jest spotkaniem pragnienia Bożego z pragnieniem człowieka”