IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Niedziela Radości – Laetare
14. 03. 2021r.
J 3, 14-21

„Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków.
1. Pan Jezus odbywa swoją nocną rozmowę z Nikodemem. ( J 3, 1-21) Nikodem, faryzeusz, dostojnik żydowski, zamożny człowiek, zapewne bał się publicznych kontaktów z Jezusem. Dba o swoją faryzejską reputację. Nikodem prawdopodobnie jest członkiem Sanhedrynu – obywatelskiej ,,Wysokiej Rady” w Jerozolimie.
2. Faryzeusze to warstwa społeczna ówczesnego Izraela. Ich hebrajska nazwa oznacza dosłownie ,,tego, kto się oddziela”, od prostackiej i nieuczonej masy. Drobiazgowo zachowywali w swym życiu przepisy Tory, przesadnie pojmowali czystość rytualną.
3. Ewangeliczna opowieść składa się z elementów kontrastujących. Światłość – Ciemność. Jezus staje się światłem dla Nikodema w ciemności nocy. Jezus objawia się jako światłość dla ludzkości.
4. Pan Jezus obnaża zakłamanie człowieka. Ukazuje pułapkę polegająca na wewnętrznym kłamstwie człowieka – bycia wyznacznikiem prawdy. ,,Poza światłem słowa Bożego wydajemy się sami sobie dobrymi .” (Jacek Salij OP)
5. Czy nie obawiasz się, że twój wybór Jezusa obniża twoją reputację w oczach innych? Czy nie lękasz się w świetle Jezusa poznać prawdy o sobie? Czy nie uciekasz przed Boży Słowem racjonalizując je, lub zagłuszając w sobie?

,, Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień”
św. Paweł, List do Rzymian 13, 12-13