V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Niedziela rekolekcyjna
21. 03. 2021r.
Jr 31,31-34
,,Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze.”

1. Przymierze dziś to ,,umowa, w której strony zobowiązują się do współpracy oraz do udzielania sobie wzajemnej pomocy w określonej umową sytuacji”. Bóg wielokrotnie zawierał przymierze z Izraelem (Noe, Abraham, przymierze synajskie). Biblia dzieli się na opowieść o Starym Przymierzu i Nowym Przymierzu.
2. Izrael odnawiał przymierze z Jahwe każdego roku. Istotą tego obrzędu było przelanie krwi, symbolu życia. Przez wylanie krwi na ludzi zaznaczono, że otrzymali oni nowe życie, którego podstawą jest ścisła łączność z Bogiem. (ks. Józef Kozyra)
3. Prorok Jeremiasz zapowiada nastanie nowe przymierza. To nowe przymierze będzie ,,naznaczone duchowością, miłością oraz przebaczeniem nieprawości i grzechów. (…) Skutkiem będzie wewnętrzna odnowa człowieka.” Prawo będzie wypisane w sercu człowieka, a nie na kamiennych tablicach przykazań.
4. Jezus staje się nowym Mojżeszem. On sam stał się żertwą ofiarną Apostołowie symbolizuję cały Izrael. Krew Jezusa zastąpiła krew ofiar. Eucharystia wyraża porządek nowego przymierza. Skuteczność tego przymierza wyraża Noc Zmartwychwstania, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha św.
5. Czy mam w sercu wypisane moje przymierze z Bogiem? Czy pamiętam, że Bóg nigdy nie zerwał przymierza ze mną, pomimo mojej grzeszności? Czy Krew Jezusa przekonuje mnie o Jego miłości?

,,Bądź ufny i nie bój się! Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Jest nowa i świeża co rano: ogromna Jego wierność.”
(Lm 3, 22-23)