Niedziela Bożego Miłosierdzia
11. 04. 2021r.
J 20,19-31
,,(…) Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.”

  1. Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspólnota chrześcijańska wierzyła w nią i przeżywała ją jako prawdę centralną, przekazaną przez Tradycję, jako prawdę fundamentalną, potwierdzoną przez pisma Nowego Testamentu, przepowiadaną jako część istotna Misterium Paschalnego. (KKK 638)
  2. Św. Paweł zaznacza, że Zmartwychwstanie jest wydarzeniem węzłowym: ,,A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.” (1 Kor 15, 14)
  3. Pan Jezus ukazuje rzeczywistość swego zmartwychwstania poprzez dotyk, wspólny posiłek. Przekonuje, że nie jest ,,duchem”, pokazuje swoje ciało na którym nosi ślady męki. Z drugiej strony Pan Jezus objawia swoje ciało jako uwielbione, niezwykłe – ,,nie sytuuje się ono już w czasie i przestrzeni, ale może uobecnić się na swój sposób, gdzie i kiedy chce” np.: przechodzi przez zamknięte drzwi Wieczernika. ( KKK 645)
  4. W wydarzeniach paschalnych ( Męka i Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa) ukazuje się ogrom miłości Boga do nas, niezgłębione Boże Miłosierdzie, które przynosi przebaczanie i pokój każdemu człowiekowi.
  5. Czy wierzę w Zmartwychwstanie Pana Jezusa? Czy w swoim życiu miałem osobiste doświadczenie Jezusa Zmartwychwstałego? Czy ufam w Boże Miłosierdzie? Czy potrafię użyć solidnych argumentów do obrony mojej wiary w Zmartwychwstanie Pana Jezusa?

,,Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego.”
Dz. św. Faustyny 699