To już dziesięć lat. Zaczęło się 14 stycznia 2011 roku, w momencie ogłoszenia daty beatyfikacji papieża Polaka Jana Pawła II. Kilku mądrych, świętych mężczyzn w podziemiach Katedry Warszawsko-Praskiej zawiązało pierwszą chorągiew Rycerzy imienia Jana Pawła II. Ówczesny Proboszcz ks. Marek Solarczyk – dziś biskup radomski przyjął od nich ślubowanie. Składali je Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Jakby rozumieli potrzebę stawania w obronie wartości. Byli zapatrzeni, pełni wiary, że trzeba inaczej żyć i kształtować swoje męskie serca. Tak już jest, że to mężczyźni zostali stworzeni do stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki. Tak to już jest, że to mężczyźni stworzeni są do realizacji nawet niemożliwych zadań, Zakon Rycerzy, który nosi imię największego z rodu Piastów, rozpoczął również swoją działalność nie tak dawno, dwa lata temu w naszej diecezji. Czy były takie same pobudki, takie same intencje? Zakon Rycerzy w naszej diecezji rodzi się w miejscu pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku na Starym Rynku. Jakby się chciało jeszcze raz zaufać Bożemu Miłosierdziu. Rycerze nie tylko na ustach, ale i w swym sercu rozpoznają, że to jest ten czas, aby głosić, ba więcej, trwać w miłosierdziu. W tym duchu 16 lutego 2020 roku 5 śmiałków w naszej parafii powiedziało, że chcą odważnie iść u boku Świętego Jana Pawła II i głosić światu jak wierzą w Chrystusa. Cóż było tym znaczącym bodźcem do podjęcia takiej decyzji, dziś widać wyraźniej – to braterstwo. Rycerze Jana Pawła II są solidarni – względem siebie, względem tych, którym jest gorzej, są solidarni ze swoją parafią.

Rycerze w parafii to duchowe wojsko, aby bronić Kościoła, bronić kapłanów, pomagać w zmaganiu się z codziennością tym, którzy tego oczekują. Zauważyć warto, że prawdziwym Rycerzem staje się wtedy gdy porządnie gra w duszy. Niejako powołanie, niejako służba. Czyż nie trzeba każdego dnia dawać świadectwa swojej obecności, swojej przynależności. Rycerze nie chodzą za byle kim. Oni wiedzą jaki jest cel powziętej drogi. Ile jest takich spraw w naszym życiu, gdzie męstwo jest w cenie, etos walki jest w cenie? Ile jest takich spraw, gdzie rycerstwo wyraża się sercem, oddechem, dobrym słowem. Ku budowaniu lepszej Ojczyzny najpierw ziemskiej, a później niebieskiej. Rycerze to patrioci, otwarci do stawania w obronie Ojczyzny. Przede wszystkim w obronie jej ducha. Rycerze Bogu dziękują a ten niezwykły dar, dar narodu, kraju, społeczności lokalnej. Zawsze na spotkaniach comiesięcznych parafialnej chorągwi rozpoczynamy od wyznania wiary, a dalej śpiewany jest hymn państwowy nie jedną, ale cztery zwrotki. Modlimy się o dobro i pomyślność Polskiej ziemi, aby Bóg jej błogosławił, aby Bóg miał ją w swojej opiece. Rycerze Jana Pawła II kochają Boga, Kościół i kochają Ojczyznę.

Dziś nie można stać gdzieś obok. Dziś trzeba prawdziwie wierzyć, solidarnie pracować dla innych i kochać całym sercem. To wszystko to dzisiejsze Rycerstwo i jeszcze jakiego ma patrona!

P.S. Powyższy opis został wygłoszony w dniu 21 lutego 2021 roku na Mszy Świętej o godzinie 9:30 w naszym kościele parafialnym przez kapelana naszej chorągwi ks. Tomasza Tomczaka.

Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebook’u naszej parafialnej chorągwi Zakonu Jana Pawła II -> kliknij tutaj