PIERWSZE PRZYKAZANIE DEKALOGU

NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ

Grzechy przeciw wierze

Rozpoczynamy refleksję nad Dekalogiem, czyli podstawowymi prawami danymi przez Boga, a zapisanymi w naturze człowieka. Nasze zamyślenie dotyczyć będzie I przykazania: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Bóg jest doskonały i nie ma w Nim żadnego cienia słabości czy zła. Zawsze pragnie dobra i szczęścia człowieka, ponieważ go kocha. Stąd Bogu należy się całkowita wiara i zaufanie. Nasze „posłuszeństwo wierze” (Rz 1,5; 16,26) rodzi się z tej prawdy, że Bóg wie najlepiej, czego potrzebuje człowiek.
Grzechem przeciw wierze jest dobrowolne wątpienie. Polega ono na lekceważeniu tego, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia albo na odmawianiu uznania tego za prawdziwe. Oznacza to, że człowiek stawia siebie na miejscu Boga i chce rozstrzygać o tym, co jego godne wiary i czemu tej wiary należy odmówić. Istnieje wątpienie niedobrowolne, które oznacza chwiejność w wierze, trudność w przezwyciężeniu zarzutów związanych z wiarą lub też niepokój spowodowany jej niejasnością. Domaga się ono wyjaśnienia wątpliwości i poszukiwania światła. Wątpienie może prowadzić do duchowego zaślepienia.
Kolejnym grzechem jest niewiara, polegająca na lekceważeniu prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania przyzwolenia na nią. W niej zawiera się herezja, która jest uporczywym zaprzeczaniem jakiejś prawdzie, np. że Jezus był człowiekiem albo że Maryja była Matką Jezusa, czyli Bożą Rodzicielką. Apostazja z kolei jest całkowitym porzuceniem wiary chrześcijańskiej. W obecnych czasach ludzie dokonują aktów apostazji, nie zdając sobie sprawy, że porzucają wiarę. Nieraz można usłyszeć, że takie osoby wierzą, a przecież apostazja jest właśnie wyrzeczeniem się wiary. Schizma stanowi odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo.
Powinniśmy być czujni i mądrzy, aby nie ulec zwodniczym mrzonkom i fałszywym prorokom współczesności, głoszącym zamęt i prowadzącym do niewierności Bogu.

Ksiądz Proboszcz