Dzisiejsza Liturgia Słowa powraca do tematu wiary w powszechność zmartwychwstania… Każda niedziela roku jest ,,małą Paschą” – Wielkanocą w miniaturze, która przypomina o wielkim zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Niedziela jest ,,Paschą” (hebr. Pesah – Przejście), czyli PRZEJŚCIEM Chrystusa ze śmierci do życia. Zwłaszcza w pierwszych dniach listopada, stając nad grobami naszych bliskich zastanawiamy się nad ostatecznym przeznaczeniem każdego człowieka. Tymczasem każda niedziela zapewnia nas o życiu nadprzyrodzonym, albowiem: ,,Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. (Łk 20,38) Nasza wiara w powszechne zmartwychwstanie ciał znajduje swój wyraz już w Starym Testamencie. W Drugiej Księdze Machabeusza, czytamy o niezłomnej wierze matki i siedmiu braci, którzy w obliczu niebezpieczeństwa śmierci odważnie wyznają: ,,Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. (2 Mch 7,9) Psalm responsoryjny zachęca nas do pełnego nadziei wiary wyznania: ,, A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.” (Ps 17, 15). Zmartwychwstanie jest więc wejściem w tajemnicę oglądania Boga. Naśladujemy w ten sposób Pana Jezusa, który jako pierwszy przeszedł tę drogę. My kroczymy w pielgrzymce wiary za Nim, idąc w triumfalnym pochodzie, bowiem dzięki Niemu cieszymy się już z nagrody obiecanej nam w niebie. Po zmartwychwstaniu nasze życie nie będzie podobne do życia ziemskiego. Poucza nas o tym sam Chrystus: ,,Ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.” (Łk 20, 35-36) Zmartwychwstanie przebóstwi nas na podobieństwo Chrystusa – nasze ciała będą przekształcone w ,,chwalebne ciało” (por. Flp 3, 21), w ,,ciało duchowe” (1 Kor 15, 44). Nie powrócimy do życia ziemskiego – jak poucza nas Katechizm Kościoła Katolickiego, nasze życie będzie poddane władzom nieśmiertelności. ,,Fiducia christianorum resurrectio mortuorum; illam credentes, sumus” – Zmartwychwstanie umarłych jest ufnością chrześcijan; ta wiara nas ożywia” (Tertulian, De resurrectione carnis 1,1) Ucieszmy się dziś kolejnym spotkaniem ze Zmartwychwstałym podczas niedzielnej liturgii. Niech to spotkanie z Bogiem żywym ,,udzieli nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.” (2 Tes 2, 16).

Ksiądz Adam