Urodzony 23 kwietnia 1726 r. w Muro Lucano, Włochy. Zmarł 16 października 1755r. w Caposele koło Neapolu, Włochy. Brat świecki. Mistyk.11 grudnia 1904 r. papież Pius X ogłosił świętym Gerarda Majellę., który z zawodu był krawcem, jednak w wieku 23 lat został bratem świeckim u redemptorystów. W swoim klasztorze w południowych Włoszech Majella pełnił funkcję furtiana i zakrystiana, zdradzając przy tym swe niezwykłe dary: czynienia cudów i przepowiadania przyszłości. Wielu ojcom mógł być dzięki temu pomocny w pełnieniu ich często niełatwych zadań.
Po śmierci Gerarda Majellę pochowano w klasztorze Caposele koło Neapolu. Od samego początku jego grób stał się celem wielu pielgrzymów. U ludu z powodu swoich niezwykłych darów Gerard już od dzieciństwa cieszył się wielką czcią i miłością. Gdziekolwiek się pojawił, w mieście czy na wsi, lotem błyskawicy rozchodziła się wieść: ,,Przyszedł święty!”.
Kult/zwyczaje: O pomoc proszą Gerarda zwłaszcza kobiety, które chcą mieć dziecko lub oczekują dziecka. Dlatego też nazywa się go niekiedy ,,aniołem matek”. We Włoszech,
w Belgii, Anglii, Holandii, a także w Niemczech Północnych i w Stanach Zjednoczonych Gerard Majella należy do najbardziej popularnych świętych.
W ikonografii Gerarda Majellę przedstawia się w habicie redemptorysty; jego atrybutami są księga, krzyż i trupia głowa.

Aldona Tłusty