Rozważając historię Świętej Rodziny natrafiamy na pierwszy moment w Piśmie Świętym, kiedy pojawia się o Niej mowa. Jest to czytany w Wigilię Bożego Narodzenia fragment Ewangelii wg. Świętego Łukasza (rodz. 2, 1-20 – przyp. red.). Czytamy w nim, że Święta Rodzina udaje się z Nazaretu do Betlejem oddalonego o wiele kilometrów miasta, aby się dać zapisać w spisie ludności. Maryja jak czytamy była brzemienna, a jednak podejmuje trud wędrówki w tym jak się wydawało ważnym celu spisowym. Myślę, że w tej sytuacji nie chodziło jednak tylko o spis ludności, bo taki mógł być przecież przeprowadzony w Jerozolimie, do której było przecież bliżej. Bóg często Nas zaskakuje, pokazuje nam pewne zachowania, aby nas czegoś nauczyć lub coś ważnego wyakcentować. Święta Rodzina tj. Maryja, Józef i malutki Jezus przemierzają ten jakże długi odcinek drogi nie tylko ze względu na spis ludności, ale również dlatego, że taki był Boży Plan. Bóg przez przykład Świętej Rodziny pokazuje nam też jacy My jako ludzie często jesteśmy. Czy ktoś wpuścił Maryję i Józefa do swojego domu? Czy ktoś pozwolił Maryi rodzić w normalnych by się wydawało warunkach?
Maryja wraz z Józefem tułają się niejako po Betlejem, aby w końcu dotrzeć do szopy, gdzie wśród zwierząt rodzi się Zbawiciel. Ten sam Zbawiciel później będzie pokazywał, że warto za każdym razem służyć drugiemu człowiekowi pomocą, bo przecież Jezus wielu uzdrawiał. Maryja również swoim przykładem pokazuje nam pewną prawdę. W Kanie Galilejskiej martwi się o dobre imię Państwa Młodych, którym zabrakło wina na weselu. Józef cały czas wspiera Maryję i Jezusa w ich działalności na rzecz drugiego człowieka.
Święta Rodzina pokazuje nam również jak powinny wyglądać relacje w naszych rodzinach. Józef jest głową rodziny, która zapewniać ma byt i godne życie żonie oraz dzieciom. O Józefie wiemy, że był cieślą, a więc swoją pracą pozwalał Maryi i Jezusowi godnie żyć, choć wiedział, że oboje biorą udział w chwale przygotowanej im przez Boga. Maryja jako wzór żony i matki pokazuje, że z szacunkiem odnosić się trzeba i kochać swojego męża. Doceniać jego zalety i starać się być zawsze przy nim. Maryja pokazuje nam również wzór matki, która zawsze troszczy się o swoje dzieci. Dzisiaj Maryja jest Matką wszystkich nas, ale 2000 lat temu była Matką Jezusa – Zbawiciela Świata. Maryja pokazuje nam też wartości jakie powinien posiadać każdy z nas, a więc troskę o dobro każdego człowieka. Jest to również kobieta, która zaufała Panu Bogu i wraz z Józefem wykazała się wielką odwagą w walce o szerzenie wiary i kroczenie zawsze z Jezusem. Jezus z kolei pokazuje nam jakim należy być dzieckiem. Jezus zawsze szanował swoją Matkę i odnosił się do niej z należytym szacunkiem słuchając jej i wypełniając prośby jakie do niego kierowała Maryja. Jezus również troszczył się o życie i byt drugiego człowieka. Wskrzeszał, dokonywał cudów, rozgrzeszał, aby zawsze pozwalać człowiekowi podnosić się z upadków. Jak ja dzisiaj mam wypełniać tą misję jaką zapoczątkowała Święta Rodzina?
Dzisiejszy świat niejednokrotnie uderza w rodzinę nie szanując niejednokrotnie jej członków lub sprowadzając ją tylko do pojęcia związku dwojga ludzi. Rodzina, której wzór pokazuje nam Maryja, Józef i Jezus jest ukazaniem prawdziwej definicji rodziny. Nie można zatem związku dwóch panów lub dwóch pań nazwać rodziną. Nie może być naszego przyzwolenia na szerzenie ideologii sprzecznej z Prawem Bożym. Dzisiaj jednak pseudoliderzy i kreatorzy wizji i poglądów podsuwają nam pomysł na uznanie rodziny jako związku dwojga ludzi bez wskazywania, że chodzi tu o mężczyznę i kobietę. Rodzina powinna być na wzór Świętej Rodziny domem Boga pośród ludzi. Jak więc mamy żyć, aby nie zatracić w naszej Ojczyźnie tego wzoru Świętej Rodziny i aby zawsze dbać o model rodziny wskazany przez Boga?
Pamiętam jakby to było dzisiaj. W mojej rodzinie, gdy byłem młodszy razem z rodzicami i rodzeństwem wieczorem klękaliśmy w domu przed wizerunkiem Matki Bożej lub Jezusa Miłosiernego i modliliśmy się. Odmawialiśmy wspólnie różaniec i to było dla nas coś bardzo ważnego. Rodzice pokazywali nam wzór wiary, a poprzez ich życie widzieliśmy że tylko kobieta i mężczyzna są w stanie w pełni przekazać tą naukę jaką dał nam Zbawiciel. To było ważne doświadczenie mojego życia, które na długo zapadnie mi w pamięci i które będę przekazywał kiedyś w swojej rodzinie. Pamiętajmy zatem, że to jaki model rodziny pokazujemy swoim dzieciom taki model później i one będą chciałby wdrożyć w swoim dorosłym życiu. Przekazując im wiarę i pokazując prawdziwy model rodziny jesteśmy w stanie przeciwstawić się fali błędnych ideologi pokazujących wypaczony model rodziny.
Zastanów się dzisiaj siostro i bracie jaki Ty model rodziny pokazujesz swoim dzieciom? Czy wiara, którą wyznajesz poprzez swoje życie udzielać się będzie również dzieciom? Jezus widział w swoich rodzicach tylko dobro i miłość, czy Ty również takie wartości przekazujesz swoim dzieciom? Maryja i Józef to rodzina oparta na związku mężczyzny i kobiety. Nie bądź biernym w swoim działaniu i pokaż swoim dzieciom i rodzinie oraz otoczeniu jaki model rodziny jest najlepszy i który prowadzi do Zbawienia.

Dawid Jankowski