1. Dzisiaj obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego, czyli chrztu Jezusa przez Jana Chrzciciela. Wspominamy swój chrzest, ten wspaniały sakrament, który włączył nas do wspólnoty Kościoła. Wraz z dzisiejszą niedzielą kończymy okres Narodzenia Pańskiego. Jednak zgodnie z życzeniem największego z Polaków, św. Jana Pawła II, papieża śpiewamy kolędy do 2 lutego.
  2. Dziękuję księżom wikariuszom za pracę w parafii podczas mojej choroby: ks. Tomaszowi, który koordynował pracę, ks. Jarosławowi i ks. Adamowi, który prowadził swoiste dni skupienia przed pogrzebem tragicznie zmarłych młodych naszych parafian.
  3. W przyszłą niedzielę, ponieważ jest to 3-cia niedziela miesiąca, zebrane ofiary przeznaczone będą na pokrycie wysokich kosztów ogrzewania naszej pięknej fary.
  4. Trwa drugi tydzień ferii zimowych. Życzymy odpoczynku dzieciom a zarazem prowadzenia aktywności fizycznej. Także kadrze pedagogicznej oraz pracownikom oświaty życzymy regeneracji sił i nabierania mocy do dalszej pracy.
  5. GN czeka na swoich czytelników. Gdyby ktoś chciał wziąć kadziło i kredę do domu, stoją przygotowane przy szopce.
  6. Modlitwa wspólnotowa umacnia nas i wlewa nadzieję. Dziękujemy za nią oraz za złożone ofiary, także te indywidualne. Dzisiaj i w całym tygodniu pamiętajmy o podziękowaniu Bogu za dar chrztu oraz naszym rodzicom za to, że przekazali nam skarb wiary.

Ksiądz Proboszcz