13 maja 1917 roku trójce dzieci z Fatimy Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi ukazuję się Matka Boska. Maryja pozostawia przesłanie zwane Tajemnicami Fatimskimi. Głównym przesłaniem tych objawień jest wezwanie ludzi do nawrócenia i powrót do miłości Boga. Mamy odrzucić grzechy, aby ratować nasze życie, inaczej czeka nas potępienie. Formy kultu Niepokalanego Serca Maryi naśladuje cześć oddawanego sercu Chrystusa przez oddanie się Jej poszczególnym wierzących, rodzin, wspólnot zakonnych i narodów, zadośćuczynienie przez modlitwę i umartwianie, dzieła Miłosierdzia i praktykę, pięciu pierwszych sobót miesiąca.. W Fatimie Matka Boża ukazała nam swoje niepokalane serce, prosząc o pocieszenie i wynagrodzenie, wskazując drogę do ocalenia dla grzeszników, warunek pokoju na świecie, oraz zapowiadając triumf swego Niepokalanego Serca. Zaznaczyła również, że obietnica się wypełni, jeśli ludzie spełnią Jej życzenia.
Trzecia tajemnica Fatimska mówi o Białym Kapłanie ginącym od kuli z broni palnej, Maryja prosi także o poświęcenie Rosji i całego świata Niepokalanemu Sercu Maryi, Ma to być kotwica ratunkowa dla świata. Na potwierdzenie prawdziwości przesłań Maryi podczas objawienia 13 października 1917 roku 70 tys. ludzi jest świadkami cudu wirującego Słońca.
13 maja 1981 roku podczas agencji generalnej na placu Św. Piotra ma miejsce zamach na życie Jana Pawła II. Papież nie ma wątpliwości, że swe cudowne ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej. Prosi o przyniesienie do szpitala tekstu III Tajemnicy Fatimskiej. W dramatycznych słowach zwierza się przyjacielowi. „Zrozumiałem, że należy ratować ludzkość przed wojną światową i wojującym ateizmem”
25 marca 1984 roku w Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w momencie szczytu „zimnej wojny” napięcie między blokiem sowieckim a NATO osiąga punkt kulminacyjny, Sowieci nie wytrzymują tępa wyścigu zbrojeń i rozważają diabelski plan prewencyjnego ataku nuklearnego na zachodni świat. Tego dnia Jan Paweł II na placu Św. Piotra w niezwykle dramatycznych słowach spełnia prośbę Madonny Fatimskiej i dokonuje uroczystego poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, a jego tajny wysłannik w Moskwie dokonuje w podobnym akcie i w łączności z Janem Pawłem II zawierzenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.
13 maja 1984 roku w święto Matki Boskiej Fatimskiej w 6 tygodni po uroczystym poświęceniu w sowieckiej bazie nuklearnej na Morzu Północnym dochodzi z niewyjaśnionej przyczyny do potężnej eksplozji. Zniszczeniu ulega ogromna część potencjału Związku Sowieckiego, bez którego Związek Sowiecki nie ma szans na zwycięstwo z Zachodem. Sowieci przegrywają zimną wojnę i ostatecznie rezygnują z dalszych planów zaborczych.
Podsumowując, w obecnej dobie świat jest jeszcze bardziej pogrążony w grzechu niż to było w roku 1917 w roku objawień Fatimskich. Papież Benedykt XVI przestrzegł przed opinią, że „prorocka misja fatimska została zakończona”
W obecnych czasach Ci, którzy manifestują i wyznają swe przywiązanie do nieśmiertelnych zasad moralności chrześcijańskiej będącej fundamentem jedynej prawdziwej cywilizacji są lub wkrótce będą ofiarami prześladowań, W celu uniknięcia, jeśli to tylko możliwe, przerażających konsekwencji ostatecznie wymierzania kar zapowiedzianej prze Matkę Bożą, oraz by przyśpieszyć nadejście obiecanej błogosławionej jutrzenki. Triumfu Niepokalanego Serca Maryi, musimy zastosować wskazane nam sposoby postępowania: żarliwa modlitwa, a w szczególności odmawianie różańca, szerzenie kultu Matki Bożej pokuta, przestrzeganie i praktyka przykazań prawa Bożego, Tylko w ten sposób możliwe jest zakończenie straszliwego kryzysu światowego i osiągnięcie prawdziwego i trwałego pokoju, Będzie to pokój Chrystusa w królestwie Chrystusa w tym – pokój Maryi w królestwie Maryi.
W naszej Parafii znajduję się figura Matki Boskiej Fatimskiej pod opieka asysty parafialnej. Odbywają się również nabożeństwa ku czci Matki Boskiej Fatimskiej, na które serdecznie zapraszamy.

Ewa Mielczarska