1. Dzisiaj przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pan Jezus „wrócił” do Ojca. I my wznośmy nasze myśli i serca ku Niemu, dziękując i uwielbiając Go w tajemnicy wywyższenia.
  2. W przyszłą niedzielę obchodzimy piękną Uroczystość Zesłania Ducha Świętego zwaną Zielonymi Świątkami. Przez cały tydzień prośmy, ażeby Duch Święty kształtował nasze serca i nasze myśli.
  3. 26 maja jest pochówek dzieci utraconych z przyczyn naturalnych. Zapraszamy na cmentarz przy kaplicy na g. 16.00. Łączmy się z rodzinami w ich bólu i cierpieniu.
  4. Biskup Płocki Piotr Libera wydał wskazania dotyczące przebiegu Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwana Uroczystością Bożego Ciała (11 czerwca). W naszej farze uroczysta Msza św. wraz z procesją będzie o g. 11.00. Procesja okrąży farę trzykrotnie. Zostanie zbudowany jeden ołtarz na terenie farnym. Msze św. będą o g. 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00. Po procesji będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu przez cały dzień, a o g. 17.30 będą śpiewane uroczyste nieszpory. Prosimy przynosić ususzone płatki kwiatów do zakrystii, abyśmy mogli udekorować pięknie ołtarz.
  5. Decyzją ks. bpa Piotra Libery ks. Mateusz Kawczyński, wikariusz parafii farnej, zostaje skierowany do pracy w parafii pw. św. Krzyża w Płocku. Życzymy owocnej pracy na nowej placówce.
  6. Jest nowym nr GN.
  7. Wspólna modlitwa łączy nasze serca i umysły. Dziękujemy za złożone ofiary. Niech miłość, którą zaczerpnęliśmy z Eucharystii napełnia nasze serca przeobficie, abyśmy dzielili się nią z naszymi najbliższymi i spotkanymi braćmi i siostrami. Niech nam Bóg błogosławi.

Ksiądz Proboszcz