1. Uroczystość Wniebowzięcia NMP, którą dziś obchodzimy jest największym liturgicznym świętem Maryi. Trzeba o tym pamiętać, pomimo codziennych zajęć. W kalendarzu naszych narodowych rocznic dzień ten zajmuje miejsce szczególne. Niechaj pamięć zwycięskiego wkroczenia Maryi w naszą historię, tak bardzo żywa, wyzwoli z naszych serc w tym dniu szczególne dziękczynienie i uwielbienie dla Matki, która uratowała swoje dzieci. Najpiękniejsze kwiaty, owoce i zioła znoszone tego dnia Maryi z całej polskiej ziemi niechaj symbolizują piękno naszych serc i dusz, bijących ku chwale Zwycięskiej Pani znad Wisły.
  2. Wczoraj nasi parafianie biorący udział w 40 Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę szczęśliwe dotarli do stóp Matki Najświętszej. Serdecznie dziękujemy za trud pielgrzymowania a zwłaszcza za intencje modlitewne zaniesione przed tron Maryi. Nasze podziękowania składamy również wszystkim, którzy duchowo wspierali to dzieło uczestnicząc w Apelu Jasnogórskim odbywającym się w naszym kościele parafialnym.
  3. Przypominamy, że Msze Święte w dniu dzisiejszym odprawiane są o godz. 7.00, 8.00, 9.30 i 18.00. Na uroczystą sumę odpustową zapraszamy do klasztoru.
  4. Informujemy, że do 31.08 br. trwa akcja Caritas,, Tornister pełen uśmiechu”. Prosimy chętnych parafian o zakup plecaków z wyposażeniem szkolnym dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. Plecaki można dostarczyć do biura Caritas lub do zakrystii. Prosimy o podanie nazwisk darczyńców.
  5. Zachęcamy do nabywania nowego nru GN.
  6. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary i te indywidualne oraz przelewane na konto. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na remont domu parafialnego.

Ksiądz Tomasz