1. Dzisiaj będzie piękny koncert maryjno-patriotyczny, poświęcony polskim oficerom zamordowanym w Katyniu oraz bohaterom Polski po Mszy św. o g. 18.00. Zapraszamy.
  2. Dzisiaj spotkanie dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. odbędzie się o g. 12.30, dzieci przygotowujących się do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych o g. 11.00.
  3. Próby dla dzieci przygotowujących się do I Komunii odbędą się w następujących terminach: – grupa I we wtorek o g. 16.00; – grupa II w środę o g. 16.00.
  4. Próby dla dzieci przygotowujących się do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, tzw. II Komunii odbywać się będą: – grupa I: 19 i 30 maja oraz 6 czerwca o g. 16.00; – grupa II: 23 maja, 2 i 9 czerwca o g. 16.00.
  5. 26 maja, w Dzień Matki odbędzie się w naszej parafii wizytacja bpa Piotra Libery. Zapraszamy na cmentarz parafialny na modlitwę z ks. Biskupem o g. 15.00. Zapraszamy również na g. 15.30 do fary na przedstawienie sprawozdań z działalności duszpasterskiej i aktywności parafialnych grup. Uroczysta Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania będzie o g. 18.00 w naszej farze.
  6. W przyszłą niedzielę gościć będziemy ks. bpa Radosława Zmitrowicza, ze zgromadzenia Oblatów Maryi, który pracuje na Ukrainie. Jest biskupem pomocniczym diecezji kamienieckiej. Wspierać go będziemy ofiarami do puszek.
  7. 6 czerwca, w poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Św. przeżywać będziemy doroczny odpust w Kościele Ducha Św.
  8. Dziękujemy katechetce p. Zofii Hołubickiej i dzieciom z I Prywatnej SP w Sierpcu za przekazanie wielkopostnej jałmużny.
  9. Zachęcamy do nabywania nowego nru GN.
  10. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary przeznaczone na pokrycie wysokich kosztów ogrzewania naszej fary (prawie 8 tys. zł) i domu parafialnego (prawie 2,5 tys. zł). Eucharystia jest przyjmowaniem do serca słowa i Ciała Jezusa. Niech Bóg błogosławi naszym dobrym zamiarom, umacnia nasze rodziny oraz prowadzi drogami pokoju i miłości.

Ksiądz Proboszcz