Z racji na zagrożenie zakażeniem koronawirusem prosimy, ażeby ograniczyć uczestnictwo ze Mszach św. do 5 osób. Zachęcamy, aby korzystać ze środków masowego przekazu, pozostając w domu. Sytuacja właściwie wymaga od nas tego, abyśmy pozostali w domach i uczestniczyli we Mszach św. w domach i mieszkaniach za pośrednictwem mediów. Jedynie osoby, które zamówiły intencję, mogą przyjść na Mszę, nie więcej jednak niż 5 osób. Liczba wiernych będzie weryfikowana przy wchodzeniu do kościoła.
Ks. bp Piotr Libera wydał w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Rozporządzenie, w którym są zawarte m.in. następujące treści:

  1. Nikt nie zaciąga winy, jeśli nie jest w kościele w niedzielę, a uczestniczy w Eucharystii poprzez środki masowego przekazu.
  2. Nie zaciąga winy ten, kto nie będzie uczestniczyć w Triduum Paschalnym, a także w Niedzielę Wielkanocną w kościele, ale przeżyje Mszę za pośrednictwem środków masowego przekazu.
  3. Nie można budować ciemnicy i okazałego grobu Pańskiego. Nie będzie strażaków czuwających przy grobie.
  4. Nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Prosimy to zrobić w domu w poranek wielkanocny, a modlitwę znaleźć w księdze Obrzędu błogosławieństw bądź w Internecie. Nie będzie procesji rezurekcyjnej.
  5. Chrzty, poza wypadkiem niebezpieczeństwa śmierci, należy przesunąć na czas po ustaniu pandemii.
  6. Istnieje w Kościele możliwość wzbudzenia żalu doskonałego, który gładzi grzechy lekkie i śmiertelne. Jego warunkiem jest żal za grzechy motywowany miłością do jedynego Boga oraz postanowienie, że po ustaniu warunków zagrożenia dana osoba przystąpi do sakramentu w formie indywidualnej.
  7. Spowiedź wielkanocną można przełożyć i odbyć do 7 czerwca, ponieważ wtedy kończy się liturgiczny okres wielkanocny. W pierwszy piątek miesiąca spowiadać będziemy od g. 17.00.
  8. Sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych należy ograniczyć do przypadków niebezpieczeństwa śmierci.
  9. Podczas wszystkich uroczystości kościelnych, np. śluby, pogrzeby, chrzty może być tylko do 5 osób z najbliższej rodziny.
  10. Osoby, które są objęte kwarantanną, nie mogą uczestniczyć w liturgii i nabożeństwach w kościołach. W przypadku jakiejkolwiek posługi wobec tych osób konieczna jest zgoda władz sanitarnych oraz poinformowanie telefoniczne Kancelarii Kurii Diecezjalnej.

Ksiądz Proboszcz