1. Została zdemontowana szopka betlejemska. Dziękuję dyrekcji, szczególnie dyrektorowi Muzeum Wsi Mazowieckiej, p. Janowi Rzeszotarskiemu za dobrą współpracę i życzliwość. Pracownikom dziękuję za montaż i rozbiórkę szopki. Dziękuję ks. Adamowi, p. kościelnemu i osobom wspomagającym.
  2. 11 lutego przeżywać będziemy Światowy Dzień Chorego we wspomnienie Matki Boskiej z Lourdes. Pamiętajmy w modlitwach o ludziach cierpiących i opiekunach. Na ile możliwości wspomagajmy chorych i ich rodziny.
  3. Spotkanie dzieci przygotowujących się do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych odbędzie się 14 lutego o g. 11.00. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się 21 lutego o g. 12.30
  4. Nasi Rycerze Zakonu Jana Pawła II byli na uroczystościach w Koziebrodach. Na parafialnym facebooku są zdjęcia z tego wydarzenia. A adres parafialnej strony internetowej jest następujący www.fara-sierpc.pl
  5. Dzisiaj po Mszy św. zbieramy na pomoc na leczenie małej Laury, chorej na rdzeniowy zanik mięśni, który prowadzi do całkowitego paraliżu.
  6. Dziękujemy za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Dziękuję za ofiarę na kościół p. Annie Siekluckiej, Jadwidze Dajcz, Monice Piotrowskiej oraz za ofiary złożone anonimowo. Dziękujmy Bogu w tym tygodniu za łaski, za łaskę zdrowia, poruszania się, siły i pamiętajmy o chorych w modlitwie. Niech miłosierny Jezus wspomaga nas i wszystkich zmagających się z chorobami swoją łaską.

Ksiądz Proboszcz