“Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta (…), a na jej głowie wieniec z gwiazd” (Ap 12, 1)

Maryja po wzięciu do nieba została obleczona w wieniec, wieniec utworzony z dwunastu gwiazd. To niejako korona wręczona Maryi jako znak królowania, ale też symbol. Korona Maryi oznacza pokorę oraz posłuszeństwo Panu Bogu. Pokora w człowieku sprawia, że odcinamy od siebie działanie pychy – przywary szatana. Posłuszeństwo zaś oddala od nas chęć samowolnego i bezcelowego podążania przez życie. Czy staram się przyjmować z pokorą wolę Bożą? Czy posłusznie poddaje się temu co przygotował dla mnie Bóg?

Dawid Jankowski