1. Parafialny odpust Zesłania Ducha Świętego przypada 29 maja w poniedziałek. Msze św. będą w następującym porządku: 7.00, 9.00, 10.30 i 18.00 (fara). Kazania wygłosi ks. Michał Kiersnowski, dyrektor LO Leonium. O g. 17.30 gromadzą się dzieci komunijne i wszyscy parafianie przed kościołem Ducha Świętego, aby o g. 17.45 wyruszyć z radością do naszej fary na uroczysta Mszę św.
  2. Uroczystość I Komunii będzie miała miejsce 27 maja (sobota) o g. 10.00 i 12.00 w farze, a uroczystość Uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, tzw. II Komunia – 3 czerwca (sobota) w farze.
  3. Próby dla dzieci przygotowujących się do: I Komunii św. – grupa I wtorek, 16 maja g. 16.00; – grupa II środa, 17 maja g. 16.00;  – Uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, tzw. II Komunii św. czwartek, 18 maja g. 16.00.
  4. 28 maja w Płocku odbędzie się II Diecezjalne Święto Rodziny oraz XI Marsz dla Życia i Rodzin. Uroczystość rozpocznie się Mszą św. w katedrze o g. 11.30. Zapraszamy.
  5. Kontynuujemy duchową akcję Zdobywamy Jeruzalem, w której modlimy się o pokój na Ukrainie i świecie oraz o miłość i pokój w naszych rodzinach. Prosimy o wiarę dla naszych braci i sióstr z parafii. Obrazki z dziesiątkiem różańca wyłożone są w środku naszej pięknej fary. Możemy zabrać jeden i pomodlić się w danym dniu. Będzie to piękny wkład naszej wiary w dobro świata i rozwój parafii.
  6. Zachęcam do nabywania nowego numeru GN.
  7. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary, za ofiary indywidualne i te przelewane na konto. Jezus uczy nas prawdziwej miłości, która znajduje swój wyraz w wypełnianiu przykazań i Jego nauki. Niech najbliższy tydzień będzie świadectwem miłości Jezusa w wypełnianiu Jego zbawczej woli w naszej codzienności.

Ksiądz Proboszcz