1. Dzisiaj po Mszy św. o g. 18.00 będzie wieczór uwielbienia pt. Sierpc uwielbia. Zapraszamy do spontanicznej modlitwy i radości w trzecią niedzielę każdego miesiąca.
  2. Jak ogłaszaliśmy w lutym nie ma spotkań dla dzieci przygotowujących się do Komunii św. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. będzie 20 marca o g. 12.30 (trzecia niedziela miesiąca), zaś dla dzieci przygotowujących się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, tzw. II Komunii św. 13 marca o g. 11.00 (druga niedziela miesiąca).
  3. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w naszej parafii 26 maja. Stąd też rozpoczyna się okres bezpośredniego przygotowania do tego wydarzenia. Od poniedziałku 21 lutego ks. Adam i s. Daria zapraszają na indywidualne spotkania, które rozpoczynają się o g. 18.00. Harmonogram spotkań jest dostępny na stronie internetowej w zakładce dla bierzmowanych oraz na tablicy ogłoszeń. Prosimy o zapoznanie się i poważne potraktowanie przygotowania do tego sakramentu.
  4. W najbliższy czwartek całodzienna adoracja Jezusa Eucharystycznego w farze od g. 9.30 do g. 18.00. Prosimy o wpisywanie się na godziny adoracji.
  5. Dziękuję p. Wojciechowi Rzeszotarskiemu, Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu za pomoc w uregulowaniu statusu prawnego naszego cmentarza parafialnego.
  6. Otrzymaliśmy fakturę za gaz i ogrzewanie naszej pięknej fary, które wyniosły prawie 15 tys. zł. Jest to bardzo duża suma, dlatego w przyszłą niedzielę zbierać będziemy ofiary na pokrycie wysokich kosztów naszego ogrzewania.
  7. Będzie branie rozmiarów na alby dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w czwartek o g. 15.30 w SP nr 3.
  8. Zachęcam do nabywania interesującego nr GN (8 zł).
  9. Mamy dwa ważne wydarzenia: a) 26 maja będzie wizytacja parafii przez ks. bpa Piotra Liberę; b) 8 maja o g. 11.00 będzie odprawiona uroczysta Msza św. w naszej farze z okazji 700-nej rocznicy otrzymania przez Sierpc praw miejskich.
  10. Zachęcamy do przekazania 1% od podatku dla Caritas Diecezji Płockiej. KRS 0000349425.
  11. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary oraz te składane indywidualnie, anonimowo i przelewane na konto. Przyjęliśmy słowo i Ciało Jezusa do naszych serc. On pragnie przekształcać je na podobieństwo swojego pełnego dobra, wrażliwości, miłości i życzliwości. Dzielmy się pięknem naszej wiary i naszego serca.

Ksiądz Proboszcz