1. Uroczystość Generalnej Komunii św. w naszej parafii odbędzie się 4 października br. o g. 9.30. Jednak na pisemną prośbę rodziców, skierowaną do ks. proboszcza, ale przekazywaną na ręce ks. Tomasza do dnia 26 czerwca, możliwe jest grupowe (kilka lub kilkanaścioro dzieci) celebrowanie tej Komunii we wcześniejszym terminie, tj. 22 sierpnia. Spotkanie dla rodziców dzieci z Komunii św. Generalnej poprowadzi ks. Tomasz za tydzień 28 czerwca po Mszy o g 11.00. Tego dnia odbędzie się także spotkanie dla rodziców dzieci przystępujących do I Komunii św. Z rodzicami spotka się ks. Mateusz po Mszy św. o g. 12.30.
 2. Kornik niszczy ławki w kościele Ducha Świętego. Dlatego podjęliśmy z firmą Malinowski starania o ochronę i zabezpieczenie ławek.
 3. Trwa 39. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości narodu i odnowy moralnej.
 4. 11 lipca br. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Częstochowy na 29. rocznicę powstania tej katolickiej rozgłośni. Informacje na kartce w gablocie. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie i przebieg pielgrzymki.
 5. Chcę podziękować osobom, które angażowały się w ruchy i w pomoc naszej parafii. Dziękuję liderom grup: – parafialne Koło Caritas i wolontariat: opiekun Hanna Wiktor; – Legion Maryi: Elżbieta Ulatowska i Hanna Wierzbowska; KŻR – Jadwiga Trojanowska; – AK: Teresa Jankowska; – SRK: Andrzej Tomczuk; – Odnowa w Duchu Św.: Włodzimierz Rycharski; – chór parafialny: p. Kazimierz Grzywiński; – Schola: ks. Mateusz, p. Dorota Nawrocka; – bielanki: Aldona Tłusty; – asysta: Marek Iwiński; Rada gospodarcza; – ministranci – prezes Filip Kędzierski; lektorzy, nowo powstali Rycerze Zakonu Jana Pawła II; zespół parafialny FanFary; – Redakcja Mediów Parafialnych, odpowiedzialna za naszą naprawdę dobrą stronę internetową: parafialny informatyk Dawid Jankowski. Katecheci piszący przez cały rok biogramy na naszą stronę internetową.
  Osoby świadczące bezinteresowną pomoc: Jerzy Suski (radca prawny); – Krystyna Antoszek (Kronika parafialna);- Sławomir Strusiński (naklejanie plakatu ewangelizacyjnego przy domu parafialnym); – Karol Zbierzchowski (troska o drzewa przy farze i plebanii); – zespół na Wieczór Uwielbienia; – Łucja i Andrzej Bylińscy (pomoc medyczna i prace w domu parafialnym); – Dariusz Kaźmierczak (koordynator grup parafialnych pomoc w liturgii, odpowiedzialny za chorągiew Rycerzy Jana Pawła II); – Zofia Hołubicka, Aldona Tłusty, Justyna Olaszewska, Wioleta Bogucka (pomoc w dekoracjach, dbaniu o obrusy, kwiaty); – Dawid Jankowski – informatyk; p. Nagiewicz (samochód na pielgrzymkę); Marek Jagodziński (choinki na Boże Narodzenie).
  Dobroczyńcy: – Józef Długokęcki; – Edmund Szpanowski (rzeźbiarz – przygotowujący dalszą część farnej Golgoty); – firma Malinowscy (pomoc w pracach stolarskich); – P. Nadratowscy (firma „Staropolska strzecha”); – P. Góreccy (firma „Martel”); – firma reklamowa p. Katarzyny Przybyłowskiej.
  Moi współpracownicy: – ks. wikariusze Tomasz, ks. Adam i ks. Mateusz; – organista, p. Kazimierz Grzywiński; – kościelny, p. Piotr Błażejewski; – pełniące posługę na plebanii: p. Grażyna i Stanisława.
  Można się dołączyć: adoracje czwartki i piątki; spotkania modlitewne LM, spotkania modlitewne KŻR – Koła Męskiego i Żeńskiego; spotkania modlitewne grupy Odnowy w Duchu Świętym; spotkanie grupy studyjno-biblijnej – uczymy się Pisma Św.; schola parafialna; lektorzy, czytający Pismo Św.; udział w wolontariacie; udział w naszym farnym chórze; udział w asyście parafialnej; wieczór uwielbienia w 2-gi piątek każdego miesiąca; pielgrzymka do Skępego; pielgrzymka zagraniczna do sanktuariów; udział w przygotowaniu wigilii dla osób samotnych z naszej parafii; włączenie się aktywne w Orszak Trzech Króli; włączenie się w pomoc w dekoracje Grobu Pańskiego; włączenie się do AK; udział w SRK; udział w Kole Radia Maryja; wstąpienie w szeregi Rycerzy Jana Pawła II; młodzieżowy zespół FanFary. W tym roku była pandemia koronawirusa i nie odbywało się wiele spotkań. Ale ona minie. Zapraszam do aktywnego udziału w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Dziękuję wszystkim za składane indywidualne ofiary na pokrycie kosztów utrzymania parafii: ogrzewanie fary, dokumentacja do projektów termomodernizacyjnych, położenie nowego poszycia na dachu domu duszpasterzy, energię elektryczną, ogrzewanie domu parafialnego i inne opłaty.
 6. Dziękuję p. Teresie Jankowskiej za ofiarowanie do naszej osłonek na świece, żeby podczas przeciągu nie gasły. Ponieważ nie pasowały wkłady do osłonek, to p. Teresa dokupiła jeszcze wkłady. Dziękujemy.
 7. Chcemy szczególnie podziękować państwu Annie i Karolowi Zbierzchowskim za wieloletnią posługę lektorską. Pełnili ją w sposób bardzo odpowiedzialny i piękny: czytali wyraźnie, z wewnętrznym przejęciem, zawsze przygotowani.
 8. Jest do nabycia nowy nr GN, MGN i książka ks. Proboszcza o naturze i działaniu Szatana i demonów. Są także materiały przy skrzynce bocznego ołtarza za dobrowolną ofiarą.
 9. Dziękujemy za Waszą obecność i modlitwę oraz złożone ofiary. Niech ta niedziela napełnia nas radością, ponieważ świętujemy w niej zmartwychwstanie Jezusa, a więc radość i zwycięstwo dobra. Zabierzmy radość i dobroć do serc naszych i promieniujmy nimi na najbliższych, ale także na spotkanych ludzi. 23 czerwca obchodzimy piękne święto Dnia Ojca. Wspominamy naszych kochanych tatusiów, którzy poświęcali życie dla naszego wychowania. Trudzili się i ciężko pracowali fizycznie dla naszego wzrostu, niedosypiali, nieraz wyjeżdżali za granicę. Nie umieli może wyrażać swoich uczuć, ale kochali rodzinę. Drodzy tatusiowie, życzymy Wam siły, wytrwałości, pokoju serca, dumy z Waszych dzieci oraz przyjmijcie serdeczne podziękowania nas, dzieci waszych. Niech Bóg, który jest najlepszym Ojcem, wspiera wasze ojcostwo, błogosławi Wam w zdrowiu i daje pociechę smutkach. Przyjmijcie nasze serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia.

Ksiądz Proboszcz