1. Ze wszystkich stron kraju Polacy pielgrzymują na Jasną Górę. Również i nasi parafianie biorą udział w 40 Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej. Wszyscy jednak łączymy się w trudzie pielgrzymowania do naszego narodowego sanktuarium, do Matki, danej ku obronie naszego narodu”. Wspierając trud pielgrzymi zapraszamy wszystkich na Apel Jasnogórski do naszej pięknej Fary każdego dnia o godz. 20.30. Przypominamy, że wyjazd pielgrzymów grupy zielonej odbędzie się 09.08 br. o godz. 4.00 z parkingu przy Farze.
  2. Sierpień jest dla nas miesiącem abstynencji od napojów alkoholowych. Miejmy siłę i odwagę przeciwstawić się złu! Niech ta, jakże wymowna ofiara ludzi wierzących w Polsce, przyczyni się do obrony i ocalenia naszego narodu. Podejmijmy ten ofiarny czyn świadomi, jak wiele zależy od naszej osobistej postawy.
  3. Nasz parafialny Caritas prowadzi akcję ,, Tornister pełen uśmiechu”. Prosimy chętnych parafian o zakup plecaków z wyposażeniem szkolnym dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. Plecaki można dostarczyć do biura Caritas lub do zakrystii. Prosimy o podanie nazwisk darczyńców.
  4. W najbliższą niedzielę tj. 15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.00, 8.00, 9.30 i 18.00. Na uroczystą sumę odpustową zapraszamy do klasztoru.
  5. Grupa parafian zaprasza do duchowej akcji:,, Różaniec za księży Parafii Farnej w Sierpcu”. Szczegółowe informacje znajdują się na specjalnych karteczkach wyłożonych na stoliczku. My duszpasterze farni jesteśmy wdzięczni za dar tej szczególnej modlitwy.
  6. Zachęcamy do nabywania nowego nru GN.
  7. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary i te indywidualne oraz przelewane na konto. Panu Waldemarowi Rynieckiemu składamy podziękowanie za ofiarę na remont domu parafialnego.

Ksiądz Tomasz