1. 6 sierpnia wyrusza sztafetowa Płocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi niosą trud i intencje przed tron Matki Bożej. Pragniemy łączyć się z nimi na sposób duchowy. Dlatego odbywać się będą u nas Apele jasnogórskie od 6 sierpnia do 14 sierpnia o g. 20.30. Zapraszamy do uczestnictwa.
  2. 6 sierpnia przeżywamy święto Przemienia Pańskiego, w którym Jezus ukazał swoją Boską chwałę.
  3. W tym tygodniu jest I czwartek miesiąca: modlitwa za kapłanów i o powołania i I piątek miesiąca: spowiedź od g. 16.30 i wystawienie NS od g. 17.30.
  4. Miesiąc sierpień jest czasem abstynencji w ramach ofiary złożonej za osoby nadużywające w sposób ryzykowny alkoholu albo od niego uzależnione. Ok. 1 mln osób jest uzależnionych. Oni żyją w rodzinach i sprawiają ogromne trudności rodzinie i społeczeństwu. Naszą ofiarą pragniemy pomóc uzależnionym i ich rodzinom.
  5. W sierpniu wspominamy bohaterskich powstańców warszawskich z 1944 roku, którzy złożyli daninę krwi w czynie zbrojnym o wolność stolicy i Polski.
  6. W ostatnim tygodniu został sprofanowany pomnik Jezusa dźwigającego krzyż na Krakowskim Przedmieściu. To rani uczucia katolików i święte symbole wiary i wartości, na których została zbudowana nasza państwowość. Dokonali tego ludzie, którzy domagają się poszanowania i tolerancji, a sami nie szanują wartości drogich dla innych. Módlmy za tych ludzi, którzy źle czynią o opamiętania i protestujmy w sposób pokojowy.
  7. Trwają wakacje i urlopy. Módlmy o bezpieczny wypoczynek i szczęśliwy powrót do domów. Pamiętajmy o kontakcie z Jezusem: modlitwie dziękczynnej, prośby za najbliższych a także przeproszenia.
  8. Jest nowy interesujący numer GN i „Małego GN”. Zachęcamy do lektury.
  9. Dziękujemy za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Życzymy uśmiechniętej niedzieli parafianom i miłym gościom. Niech pokój Chrystusowy zagości w naszych sercach, a na ustach niech pojawi się radość. Obdarzajmy się wzajemnie dobrocią.

Ksiądz Proboszcz