1. 1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie. Był to zryw szczególnie młodych Polaków, którzy kochali Ojczyznę i pragnęli wolności. Wspierani przez duchownych i umocnieni wiarą z Boga walczyli o najwyższą sprawę wolności. Pamiętajmy o naszych bohaterach i niech będą dla młodzieży wzorem postępowania.
 2. Sierpień jest miesiącem abstynencji. Składamy Bogu ofiarę z powstrzymywania się od picia alkoholu za tych, którzy są uzależnieni oraz piją ryzykownie, aby podjęli trud terapii i powstrzymali się od picia. Za piciem idą tragedie i nieszczęścia dzieci i współmałżonków. Nie powinno być alkoholowej reklamy, która zachęca do picia, co powoduje dramaty.
 3. W poprzednią niedzielę poświęciliśmy pojazdy samochodowe i wspomagaliśmy misjonarzy. Przekazaliśmy na pomoc misjonarzom 1053 zł. Dziękujemy za Wasze otwarte serca i ofiary.
 4. W tym tygodniu jest pierwszy czwartek miesiąca, a więc wystawienie NS o g. 17.30 i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne; – pierwszy piątek: spowiedź od g. 16.45 i wystawienie NS od g. 17.30; – pierwsza sobota: nabożeństwo maryjne o g. 8.30.
 5. 6 sierpnia rusza sztafetowa PPP na Jasną Górę. Można również być duchowym pielgrzymem. Zostały jeszcze modlitewniki duchowego pielgrzyma, które można wziąć za dobrowolną ofiarą i zapisać się na listę. Od 6 sierpnia każdego wieczoru będą apele od g. 20.30 w parafii.
 6. Grupa pielgrzymkowa wraz z ks. Adamem wyjeżdża 6 sierpnia sprzed fary o g. 4.45. Ok. g. 6.00 jest Msza św. w katedrze, a następnie wyjście na szlak. Po apelu o g. 20.30 osoby zapisane przez ks. Adama wracają autokarem do parafii.
 7. Przypominamy o pielgrzymce do Gruzji i Armenii w dniach 6-16 października. Program jest wywieszony w gablocie oraz na stronie internetowej www.fara-sierpc.pl
 8. Zapraszamy do śledzenia facebooka parafialnego, na którym ukazują się ładne grafiki do ewangelii z dnia oraz strony parafialnej z ważnymi informacjami dotyczącymi naszej parafii, m.in. intencje i ogłoszenia.
 9. Trwa duchowa akcja Zdobywamy Jeruzalem w intencji naszych, rodzin, parafii o ożywienie wiary w Jezusa Chrystusa oraz obronę przed wszelkim złem, zwłaszcza pandemią. Ogarniamy modlitwą także naszą Ojczyznę. Obrazki tej duchowej akcji można wziąć ze środka naszej fary.
 10. W sierpniu w parafii pozostają ks. Tomasz i ks. Jarosław.
 11. Zachęcamy do nabywania nowego nru GN.
 12. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary i te indywidualne oraz przelewane na konto. We Mszy św. Jezus pragnie łączyć i jednoczyć nasze rodziny, najbliższych i spotkanych ludzi. Okazujmy sobie życzliwość, ciepły uśmiech i dobre słowa. Niech nasza postawa ukazuje przyjęcie i przychylność dla drugiej osoby.

Ksiądz Proboszcz