1. Dziękuję wszystkim pieszym pielgrzymom na Jasną Górę z naszej parafii. Podjęli duży wysiłek i wytrwali w nim. Wyrażam wdzięczność także wszystkim parafianom za uczestnictwo w Apelach jasnogórskich oraz wspólną modlitwę.
 2. 24 sierpnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej odbędą się Mazowieckie Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych.
 3. W najbliższą niedzielę wznawiamy w naszej farze Mszę św. niedzielną o g. 16.00.
 4. W najbliższą niedzielę odbędą się gminne dożynki w parafii Goleszyn. Rozpoczną się Msza św. o g. 14.15.
 5. 1 września w niedzielę rozpoczniemy uroczyście nowy rok szkolny Mszą św. o g. 11.00. Zapraszam wszystkie dzieci i młodzież, ażeby rozpoczęły ten rok z błogosławieństwem Bożym. Tydzień później, tj. 8 września na Mszy św. o g. 11.00 poświęcimy naszym kochanym pierwszoklasistom plecaki, ażeby Jezus im błogosławił jak kiedyś dzieciom.
 6. W niedzielę 1 września będzie spotkanie pielgrzymów udających się do Hiszpanii i Portugalii. Obecność obowiązkowa. Prosimy o dopłacenie kwoty 980 zł.
 7. Spotkanie katechetów odbędzie się 4 września o g. 18.45.
 8. W tym tygodniu rozpoczęliśmy gruntowny remont dachu na domu mieszkalnym księży. Kładzione jest nowe poszycie, ponieważ dach przeciekał w wielu miejscach, co groziło zawilgoceniem stropów i ścian, a w konsekwencji zagrzybieniem i niszczeniem całego budynku. Powierzchnia dachu jest dość duża, bo liczy prawie 300 m2, do tego dochodzą obróbki i naprawa rynien. Prace generują koszty. Dlatego w przyszłą niedzielę i trzecią niedzielę września ofiary będą przeznaczone na remont dachu. Dziękuję już za złożone ofiary na ten cel: p. Borowskiej oraz p. Waliszewskim.
 9. Kończy się pobyt ks. Sebastiana w naszej parafii. Dziękuję mu za pracę duszpasterską: wygłoszone homilie, spowiedzi, prowadzone Apele jasnogórskie oraz pięknie sprawowaną liturgię. Ks. Sebastian przechodzi do kościoła szkolnego na wikariusza. Zapraszamy zawsze do naszej parafii, w której ksiądz zdobywał pierwsze szlify pracy duszpasterskiej. Ukazał się na naszej stronie internetowej www.fara-sierpc.pl interesujący wywiad o drodze powołania ks. Sebastiana, który przeprowadził Dawid Jankowski informatyk odpowiedzialny za naszą stronę parafialną. Będzie kontynuacja.
 10. W tym tygodniu przychodzi dwóch nowych wikariuszy do parafii: ks. Tomasz Tomczak oraz ks. Adam Kowalski.
 11. Zachęcam do nabywania GN m.in. z relacją z pielgrzymki na Jasną Górę oraz czasopisma „Cuda i łaski Boże”.
 12. Obecność bliskich jest zawsze cenna i droga. Dziękuję za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Niech niedzielny czas upływa nam w miłości i życzliwości. A cały tydzień niech będzie znaczony śladami życzliwości i dobroci Bożej.

Ksiądz Proboszcz