Ogłoszenia duszpasterskie. 22. Niedziela zwykła (3.09.23)

 

 1. 7 września wyrusza z fary po Mszy św. o g. 7.00 piesza pielgrzymka do Skępego. Prosimy p. Nagiewiczów o towarzyszenie samochodem, a p. Góreckich prowadzących firmę Marter o wodę mineralną. Nie ma pielgrzymki powrotnej. Suma odpustowa jest 8 września o g. 11.30.
 2. Od naszej fary wyruszy także pielgrzymka rowerowa 8 września. Zbiórka przy farze o g. 7.40. Każdy uczestnik jedzie na własną odpowiedzialność. Wyjazd jest bez ubezpieczenia i bez oficjalnego organizatora. Pielgrzymów rowerowych prosimy, o ile to możliwe, o zaopatrzenie się w kamizelki odblaskowe i kaski. Będzie samochód wspomagający.
 3. I Komunia św. odbędzie się 18 maja w dwóch grupach o g. 10.00 i g. 12.00, a uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych tzw. II Komunia św. 25 maja o g. 11.00 (jedna grupa). Data bierzmowania zależy od terminarza biskupa. Przygotowania do: – I Komunii św. będą w trzecią niedzielę miesiąca o g. 12.30; – uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, tzw. II Komunia św. w drugą niedzielę miesiąca o g. 11.00; – do sakramentu bierzmowania w trzecią niedzielę miesiąca o g. 18.00.
 4. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 11.00 jest uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i spotkanie dzieci przygotowujących się do tzw. II Komunii św.
 5. Poświęcenie tornistrów pierwszoklasistom nastąpi 17 września podczas Mszy św. o g. 11.00. Będziemy prosić dla kochanych maluchów o bezpieczeństwo i dobre wyniki w nauce.
 6. Odnawiamy spotkania grupy studyjno-biblijnej. Spotkanie odbędzie się w przyszły wtorek, 12 września o g. 18.45. Zapraszamy wszystkich na ciekawe spotkanie i rozmowę.
 7. Ks. Krystian zaprasza ministrantów oraz kandydatów na ministrantów do sali spotkań w najbliższą sobotę na g. 10.00. KŻR zaprasza także w najbliższą sobotę na spotkanie w naszej farze o g. 18.30.
 8. Zapraszamy młodzież oraz kandydatów do sakramentu bierzmowania na ciekawą pielgrzymkę do Rostkowa 16 września: wyjazd o g. 13.30 sprzed kościoła farnego, a koszt wynosi 60 zł. Zapisy w zakrystii po Mszy św. lub u katechetów.
 9. Po okresie wakacyjnym wracamy do Mszy św. odprawianych o g. 7.00 w kościele Ducha Św.
 10. Od przyszłej niedzieli przyjmujemy intencje mszalne na rok 2024. Prosimy zamawiać Msze rocznicowe czy jubileuszowe, żeby nie było później kłopotów.
 11. Otrzymaliśmy Dyplom od organizacji polskiej misyjnej MIVA z racji na przekazane ofiary ze święcenia pojazdów. Został umieszczony w gablocie, a także na parafialnym Facebooku.
 12. Zachęcam do nabywania nowego nru GN. Jest także intersujący Biuletyn MIVA, organizacji misyjnej, z ciekawymi informacjami i wywiadem z ks. misjonarzem, pracującym w Afryce wśród ludu Masajów w Tanzanii. Pisma misyjne: Świat misyjny a w nim komiksy z przyrodą i wiersz: „Gdy na australijskich znaczkach / pojawiła się kolczatka, / rozgorzały o to waśnie / Bo dlaczego ona właśnie. / Przecież fauna tego kraju / jest w ogromny urodzaju!/ Choćby dziobak, cud natury, / albo śliczne kukabury” (całość wiersza w czasopiśmie) i Misje dzisiaj a tu piękny tekst o Helence Kmiecik, zwykłej, pięknej dziewczynie, która oddała życie Jezusowi i ludziom w Boliwii w Ameryce Południowej. L’Osservatore Romano, w którym są piękne słowa papież Franciszka do każdego z nas. Możemy je zabrać za dobrowolną ofiarą.
 13. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary i te składane indywidualnie, dzisiaj szczególnie p. Józefowi Długokęckiemu. Dziękujemy p. Dariuszowi Rzeszotarskiemu prezesowi firmy Budomex za farby i pomalowanie mieszkania ks. Krystiana, nowego wikariusza naszej parafii. Uczynił to w ramach ofiary dla parafii. Dziękujemy p. Hannie Wiktor i Krzysztofowi Żółtańskiemu za ufundowanie wazonów do naszej fary. Dziękujemy ks. Jarosławowi, p. Justynie Olaszewskiej, kościelnemu p. Piotrowi, p. Dariuszowi Kaźmierczakowi za wczorajsze piękne posprzątanie fary: pastowanie prezbiterium i odkurzenie.
 14. P. Zofia Hołubicka z racji zdrowotnych zakończyła naukę katechezy w I Prywatnej Szkole w Sierpcu. Dziękujemy jej za trud przekazywanej wiedzy chrześcijańskiej i kształtowanie dobrych, chrześcijańskich postaw dzieci i młodzieży. Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Płockiej przekazał podziękowania.

 

Ksiądz Proboszcz