1. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom biorącym udział w trudzie pielgrzymowania do MB Skępskiej. Dziękujemy pieszym pielgrzymom do Skępego na czele z przewodnikiem ks. Adamem. Corocznie P. Nagiewicz użyczają do dyspozycji pielgrzymów samochód a firma Martel p. Góreckich wodę mineralną – dziękujemy.
  2. Dziękujemy pielgrzymom rowerowym z p. Jarosławem Krydzińskiem oraz p. Józefowi Długokęckiemu za udostępnienie samochodu.
  3. W 40. rocznicę powstania Solidarności przedstawiciele NSZZ Solidarność Koło Emerytów i Rencistów przy OSM wraz z Towarzystwem Patriotyczno-historycznym Ziemi Sierpeckiej Pamięć i Prawda złożyli kwiaty i znicze przy tablicy bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dziękujemy za pamięć o tych wielkich chwilach i dziełach.
  4. Dzisiaj spotkanie dzieci przygotowujących się do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych o g. 11.00. Za tydzień spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii o g. 12.30 i dla kandydatów z I i II klas szkół ponadpodstawowych do bierzmowania o g. 18.00.
  5. Biskup P. Libera skierował słowo z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu. Nasza diecezja chlubi się, że od 29 lat nadaje KRDP w Płocku, Ciechanowie i ostatnio w Rypinie. Przekaz medialny jest niezwykle ważny, ponieważ kształtuje postawy ludzkie i chrześcijańskie. Co 10 lat diecezja opłaca koncesję w wysokości 170 tys. zł. Dlatego za tydzień wspierać będziemy naszymi ofiarami to piękno i ważne dzieło medialne, zgodnie z zarządzeniem ks. Biskupa.
  6. Za dezynfekcję kościoła farnego, a więc chóru, nawy głównej, kaplicy, zakrystii oraz kancelarii i bezpośrednio przylegających do niej pomieszczeń musieliśmy zapłacić 2600 zł.
  7. Na pomoc mieszkańcom Bejrutu zebraliśmy 853 zł. Dziękujemy. Caritas Polska przekazała mieszkańcom Bejrutu 20 ton żywności oraz zebrała już 5 mln zł na odbudowę.
  8. Dzisiaj zbieramy do puszek na pomoc chrześcijanom, żyjącym w trudnych warunkach w Ziemi św.
  9. Od dzisiejszej niedzieli przyjmujemy zapisy intencji mszalnych na przyszły rok. Prosimy zamawiać Msze rocznicowe, imieninowe, urodzinowe, żeby nie było problemu z terminem. Prosimy, aby w zakrystii przebywały maksymalnie 2 osoby i przestrzegały zasad sanitarnych. Prosimy, na ile to możliwe, składać ofiarę za Mszę św. przy zapisie albo na tydzień przed odprawieniem Mszy św.
  10. Jest do nabycia interesujący Kalendarz rolniczy a w nim wiele intersujących tematów dotyczących strasznego prześladowania katolików w Anglii w XVI w. (łamano ich, rozrywano), życia religijnego, społecznego, kuchni, ciekawostek przyrodniczych, m.in. niezwykle pozytywnych skutków miodu i innych ziół. Jest nowy nr GN i MGN.
  11. Dziękujemy za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Niech miłosierny Bóg otacza nas swoją ojcowską opieką dziś i w całym tygodniu. Bądźmy dla siebie nawzajem życzliwi i obdarzajmy się dobrem i pokojem.

Ksiądz Proboszcz